Co s nedostatkem míst ve školní družině?

03. 10. 2016     sekce: SRPŠ     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Někteří rodiče se na nás obracejí se žádostí o zvýšení kapacity školní družiny, případně o zajištění jiné možnosti dohledu nad dětmi do doby, než si je mohou rodiče vyzvednout. Dovolte mi, abych se k těmto návrhům vyjádřil.

Škola má naplněnou kapacitu na maximum

Nejdříve bych chtěl vysvětlit důvody, proč musíme některé žadatele o umístění dětí do školní družiny odmítat. Naše škola prochází obdobím zvýšeného zájmu o naše služby. Za šest let se zvýšil počet dětí na naší škole o 210 dětí, což představuje sedm na maximum naplněných tříd. Největší nárůst dětí a tříd je samozřejmě u nižších ročníků. Adekvátně s tímto nárůstem jsme zvyšovali i počet oddělení školní družiny, za posledních pět let ze tří oddělení na současných šest oddělení. Jsme si vědomi, že bychom naplnili zájemci i sedmé, případně osmé oddělení. Musíme ale zvažovat naše možnosti a tak jak z důvodu naplněnosti školy nemůžeme přijmout všechny zájemce o první třídu, nemůžeme uspokojit ani všechny zájemce o školní družinu. Nedostává se nám volných učeben, které bychom mohli pro provoz školní družiny využít. Přestože máme k dispozici výborné venkovní zázemí v podobě dvou dětských hřišť, sportovního areálu a dopravního hřiště, je i toto zázemí na hraně naplněnosti. Musíme dbát i o bezpečnost dětí a musíme zvažovat naše možnosti. Proto dokud nebudeme mít k dispozici další prostory využitelné pro družinu, nemůžeme otevřít ani další oddělení školní družiny ani školní klub. Tohoto problému jsme si byli vědomi již dříve a snažíme se najít řešení ve spolupráci se zřizovatelem či s jinými subjekty. Posun není tak rychlý, jak bychom si představovali. Za to se omlouváme.

Jak pomáháme

Umístění dětí do školní družiny garantujeme všem dětem 1. a 2. třídy, pokud o to projeví zájem. Další děti přijímáme podle zveřejněných kritérií. Upřednostňujeme dojíždějící žáky, u kterých je doba čekání na autobus či jiný spoj delší než 60 minut. Dojíždějícím žákům, kterým spoj odjíždí naopak brzy po skončení vyučování, vydáváme tzv. předbíhací kartičky, aby se mohli včas naobědvat a spoj stihnout. Nabízíme jim i možnost stravování po 4. vyučovací hodině, kdy mají žáci k dispozici 15 minutovou přestávku. Letos jsme dle našich kritérií přijali všechny děti z 1. až 3. tříd.

V některé dny, kdy mají žáci druhého stupně odpolední vyučování, nabízíme možnost docházky do tzv. čekacích tříd i dětem prvního stupně.

Co Vás ještě zajímalo

Během debaty na SRPŠ rodiče nabídli jiná řešení. Dovolte mi je okomentovat.

Lze zřídit školní klub?

Zřízení školního klubu naráží na stejné omezení jako případné sedmé oddělení školní družiny. Škola nemá k dispozici prostory a zázemí pro zřízení školního klubu.

Proč se nepřijmou děti místo těch, co nedochází každý den do družiny?

Děti přijímáme do školní družiny dle výše zmíněných kritérií, délka pobytu ve školní družině mezi kritérii není. Dítě, které je ve školní družině zapsáno a fyzicky v některý den do družiny nedochází, nemůže být nahrazeno jiným dítětem. Jednalo by se o porušení platné legislativy. Maximálně můžeme do družiny na naší škole přijmout 180 dětí.

Lze požádat nějakého učitele o zajištění dohledu nad mými dětmi?

Tato možnost je rovnocenná s tím, že si sjednáte "paní na hlídání". Dotyčný učitel by musel dohled nad dětmi zajišťovat mimo svou pracovní dobu, za děti by nesl zodpovědnost s tím, že by mimo jiné musel mít se školou sjednánu dohodu o využití prostor školy. Pokud byste o této možnosti uvažovali, doporučoval bych spíše dojednat onu "paní na hlídání", která by vstoupila do jednání se školou jako třetí strana. Je třeba si uvědomit, že poplatek za takové hlídání by byl násobně vyšší než poplatek za umístění dětí do školní družiny.

Radomír Habermann, ředitel školy