Zápis do 1. třídy máme za sebou, co teď?

09. 02. 2016     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Ve dnech 5. a 6. února proběhl na Základní škole a mateřské škole Šromotovo zápis do 1. třídy školního roku 2016/2017. Celkem k zápisu přišlo 116 dětí. Velmi nás těší, že je mezi rodiči o naši školu takový zájem, děkujeme jim za důvěru v naši práci. Věříme, že se za ni odměníme poskytnutím kvalitního vzdělání a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Mrzí nás, že můžeme přijmout pouze 79 dětí, protože to je právě počet, který nám zbývá do naplnění kapacity školy. Ta činí 600 žáků. Jak budeme dále postupovat? Kdy se dozvíte rozhodnutí ohledně Vaší žádosti? Jak máte postupovat, pokud žádáte o odklad školní docházky?

Jak bude proveden výběr žáků?

Z výše uvedených 116 žádostí vybereme nejdříve ty žádosti, které splňují kritéria pro přijetí dítěte do naší školy. Prioritní kritérium ze školského zákona je "spádovost školy". Ta je určena obecně závaznou vyhláškou města. Dalšími kritérii je sourozenec na naší škole, dítě, které přichází ze školky Šromotova pastelka, dítě, které mělo na naší škole odklad v minulém školním roce a dítě zaměstnanců naší školy. Již v této chvíli můžeme říci, že všechny děti, které splňují alespoň jedno z uvedených kritérií, přijmeme k základnímu vzdělávání na naší škole. Počet dětí, které splňují alespoň jedno kritérium, je nižší než 79.

Ze zbývajících žádostí doplníme losem další děti až do naplnění počtu 79 dětí. Omlouváme se, ale u dalších žádosti rozhodneme o nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Může se zdát, že celkem nepřijmeme 37 dětí. Skutečnost nebude až tak špatná, poněvadž některé děti splňující kritéria pro přiijetí do naší školy požádají o odklad školní docházky. Na jejich místo můžeme přijmout dříve neúspěšné uchazeče.

Jakým způsobem budete vyrozuměni o rozhodnutí ohledně Vaší žádosti?

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání bude provedeno následujícím způsobem. Dle platné legislativy bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých žáků pod registračním číslem a jejich jménem. Tato čísla ve tvaru Z/2016/xxx obdržel každý z rodičů u zápisu. Seznam přijatých žáků bude na webu školy zveřejněn nejpozději do 30 dnů po zápisu, tj. do 8. března 2016. Předpokládám, že tak učiníme dříve, výrazně dříve.

Pokud Vaší žádosti nevyhovíme a Vaše dítě nebude přijato k základnímu vzdělávání na naší škole, bude na webu školy zveřejněn seznam těchto dětí pouze s registračními čísly. Navíc rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání obdrží každý žadatel doporučeně na adresu svého trvalého bydliště.

Co mám dělat, pokud nebude mé dítě přijato k základnímu vzdělávání na ZŠ Šromotovo?

Na posledním Pohádkovém učení jsme s Vámi tuto možnost probírali a doporučovali jsme Vám absolvovat ještě jeden zápis na škole, která je pro Vás druhou volbou. Pokud jste tak učinili, obdržíte od dané školy rozhodnutí o přijetí a Vaše dítě může nstoupit na Vaši "druhou volbu".

Pokud jste byli u zápisu pouze na naší škole a Vaše dítě nebude přijato k základnímu vzdělávání na ZŠ Šromotovo, musíte zapsat dítě na jiné škole. Ze zákona Vás musí zapsat škola, do jejíhož obvodu patříte trvalým bydlištěm dítěte (viz spádové oblasti). V Hranicích máte k dispozici školy ZŠ Drahotuše, ZŠ Struhlovsko a ZŠ 1. máje.

Jak mám postupovat v případě žádosti o odklad povinné školní docházky?

Pokud Vaše dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání na naší škole a uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je nutno podat ve škole žádost o odklad povinné školní docházky a doložit ji doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a doporučením dětského lékaře. Žádost s oběma doporučeními musíte dodat do školy nejpozději do 31. května 2016. Vzhledem k očekávaným objednacím lhůtám v poradně doporučujeme domluvit si termín vyšetření co nejdříve. Můžete využít služby poradny, která má pracoviště v Hranicích, v Domu dětí a mládeže na Galašově ulici č.p. 1746, telefonní kontakt 581 604 125.

Pokud poradna doporučí vzdělávání dítěte v přípravné třídě, můžete tuto službu příští školní rok využít. Nabízí ji Základní škola Nová v Hranicích a děti jsou v přípravné třídě vzdělávány podle vzdělávacího programu mateřské školy. Vzdělávání probíhá ve třídách se 7 až 15 dětmi a je poskytováno bezplatně. Kvalita speciálních pedagogů zaručuje, že dítě bude na vstup do první třídy připraveno.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit přípravnou třídu a podívat se, jak učitelky s dětmi pracují. Absolvování přípravné třídy nijak neomezuje Vaši volbu, kam Vaše dítě nastoupí do 1. třídy. Pro bližší informace o přípravné třídě kontaktujte, prosím, ředitelku ZŠ Nová, Mgr. Jarmilu Theimerovou, tel. 581 602 306.

Co mohu očekávat před nástupem do 1. třídy?

Po uzavření žádostí o odklad povinné školní docházky zveřejníme složení jednotlivých tříd včetně budoucích třídních učitelek. Vzhledem k tomu, že žádosti o odklad se podávají do 31.5., očekávejte zveřejnění složení tříd kolem poloviny června. Již v této chvíli víme, že budou tři první třídy s třídními učitelkami paní Drábkovou, Tyralíkovou a Vinklarovou. Při složení tříd se budeme snažit vyhovět Vašim žádostem o to, aby Vaše děti byli ve třídě se svými kamarády.

V polovině června Vás také pozveme na setkání učitelek 1. tříd s Vámi rodiči. Termín setkání bude zveřejněn na webu naší školy. Pokud jste nám dali u zápisu k dispozici Vaši emailovou adresu, pozveme Vás na setkání i mailem. Na tomto setkání Vám představíme doporučené pomůcky do první třídy, vysvětlíme Vám způsob, jak se přihlásit do školní družiny a na oběd a také obdržíte tipy, jak s dítětem nadále rozvíjet jeho dovednosti.

Harmonogram přehledně

Akce Termín
Zveřejnění rozhodnutí ohledně žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání do 8.3.2016, reálně do 22.2.2016
Doručení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání písemnou formou do 8.3.2016
Podání žádosti o odklad povinné školní docházky do 31.5.2016, reálně co nejdříve
Zveřejnění složení jednotlivých tříd do 10.6.2016
Setkání rodičů s učitelkami 1. tříd do 24.6.2016

Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články