Zápis do 1. třídy krok za krokem

11. 03. 2019     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 uskuteční 5. a 6. dubna 2019. V pátek proběhne od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Co k zápisu potřebujete a jakým způsobem proběhne?

Co potřebuji k zápisu?

 • občanský průkaz rodiče
 • rodný list dítěte
 • pokud má dítě trvalé bydliště jinde, než má rodič uvedeno v občanském průkazu, tak potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte

Jaké dokumenty musím vyplnit?

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání -  pokud žádost nepodepsali oba zákonní zástupci, je nutno vyplnit čestné prohlášení, které je součástí formuláře
 • zápisní list žáka
 • informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů - dokument nutný v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Tento souhlas je pro nás potřebný, abychom mohli zajišťovat i aktivity, které nejsou nařízeny zákonem, např. školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky, školní výlety. Také potřebujeme Váš souhlas, abychom mohli práce Vašich dětí dát ve škole na nástěnku, fotku třídy zveřejnit na webu či ve školní kronice, pochlubit se úspěchem Vašich dětí v soutěžích apod. Také potřebujeme řešit s pojišťovnou pojistné události v souvislosti se ztrátou věcí či úrazem Vašich dětí. Zvažte prosím udělení Vašeho souhlasu, v případě potřeby jej můžete kdykoliv odvolat. Opět musí být souhlas udělen oběma rodiči. Děkuji Vám.

Všechny dokumenty je možné stáhnout z webu školy a přinést je vyplněné k zápisu.

Jak postupovat při žádosti o odklad povinné školní docházky?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, můžete tak učinit buď přímo u zápisu nebo do 30.4.2019. V každém případě musíte vyplnit výše uvedené dokumenty a navíc také žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být podepsána oběma rodiči, v opačném případě musíte mít vyplněno čestné prohlášení na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Aby mohla být žádost vyřízena kladně, musíte doložit minimálně dvě odborná doporučení. Můžete zvolit:

 • školské poradenské zařízení (PPP, SPC)
 • dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa

Uvedená doporučení musíte doložit již do 30.4.2019! Proto doporučujeme objednat dítě k vyšetření co nejdříve a nečekat až na období zápisu. Pro přesnější vyšetření Vašeho dítěte bude přínosný dotazník pro posouzení školní zralosti dítěte. Doporučujeme požádat učitelky mateřské školy o vyplnění tohoto dotazníku a jeho následné předání ve školním poradenském zařízení.

Co mám dělat, když byl našemu dítěti v loňském roce povolen odklad školní docházky?

V tomto případě musíte opět vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, zápisní list žáka a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud odklad školní docházky vystavila jiná škola než ZŠ Šromotovo, vezměte si s sebou rozhodnutí o odkladu. A opět se musíte v uvedené dny dostavit k zápisu.

Kolik času si mám vyhradit na samotný zápis?

Snažíme se, aby prostoje během celého zápisu byly minimální. Přesto si na zápis vyhraďte čas asi jedné hodiny. Můžete být přítomni u všech částí zápisu a můžete tak získat od učitelek cenné informace týkající se Vašeho dítěte. Ze zápisu si odnesete pamětní fotografii Vašeho dítěte.

Jaký je harmonogram zápisu a posuzování žádostí?

 • 5. a 6.4. - zápis do 1. třídy
 • do 30.4. - podání žádosti o odklad školní docházky
 • do 7.5. - zveřejnění dětí přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole (pro školní rok 2019/2020 přijmeme děti do dvou prvních tříd, předpokládaný počet přijatých dětí je 53)
 • do 9.5. - odeslání písemného rozhodnutí o případném nepřijetí k základnímu vzdělávání či o odkladu povinné školní docházky
 • 13.5. od 16:00 hodin - setkání budoucích prvňáčků
 • nějaké pondělí v červnu od 16:00 hodin - setkání s rodiči budoucích prvňáčků, informace o potřebných pomůckách, školní družině a stravování

Vážení rodiče, další informace můžete najít na našich webových stránkách, případně je můžete získat na telefonním čísle 581 659 166.