Těšíme se na budoucí prváky

07. 02. 2015     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zorganizovat zápis do 1. tříd je zákonnou povinností každé základní školy. To by ale bylo pro nás málo. Naším cílem bylo, aby zápis byl přínosným pro děti i jejich rodiče. Chtěli jsme rodičům ukázat, co jejich děti zvládají, v čem by se mohly případně zlepšovat, jak by jim v této cestě mohli být nápomocni. Naším společným zájmem je, aby děti od samého počátku školní docházky zažívaly pocit úspěchu.

Dětem jsme chtěli připravit laskavé prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a příjemně a budou se chtít pochlubit svými dovednostmi. Také jsme chtěli co nejrozumněji zkrátit celkovou dobu zápisu. Proto jsme zajistili dostatečný počet "zápisových" tříd, aby se čekání omezilo na minimum.

Ze zpětné vazby, kterou nám rodiče po zápise poskytli, usuzujeme, že se nám to podařilo. Za to patří dík učitelům, kteří se na přípravě a realizaci zápisu podíleli, osmákům a deváťákům za pomoc při informování rodičů o průběhu zápisu a také za fotografování dětí. Děkujeme také Vám, rodičům, za trpělivost a vstřícnost, kterou jste nám v okamžicích většího pracovního vypětí poskytovali.

Po zápise jste nám odpověděli na otázku, podle čeho jste si vybrali naši školu. Nabídli jsme osm různých důvodů, vytvořili jsme také prostor pro napsání důvodu devátého. Mohli jste zatrhnout více odpovědí. Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky tohoto dotazníkového šetření.

Ve druhé části dotazníku jste hodnotili průběh zápisu. Nabídli jsme čtyři možnosti, měli jste možnost nám sdělit své výhrady. V této části dotazníku jsme Vás požádali pouze o jednu odpověď.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám dali zapsáním Vašeho dítěte na naši školu. Z počtu zapsaných žáků a z počtu předpokládaných odkladů povinné školní docházky můžeme již s předstihem informovat, že od 1. září otevřeme tři první třídy. O přesném rozdělení dětí do jednotlivých tříd Vás budeme informovat po uzavření všech žádostí o odklad povinné školní docházky, tj. v první polovině června. V červnu Vás také pozveme na schůzku s třídními učitelkami a vychovatelkami prvních tříd. Těšíme se na Vás.

ODKAZ NA FOTOGALERII ZE ZÁPISU DO 1. TŘÍD

 

Nejčtenější články