Podle čeho si vybíráte školu?

06. 04. 2019     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

V pátek a sobotu 5. a 6. dubna proběhl v hranických školách zápis do 1. tříd. Děkujeme všem rodičům, kteří si vybrali pro vzdělávání svého dítěte ZŠ a MŠ Šromotovo. Věříme, že jejich projevenou důvěru odměníme každodenní kvalitní prací. Na závěr zápisu jsme se rodičů zeptali, podle čeho si vybrali školu pro své dítě a jakým způsobem zjišťují informace o škole. Také nás zajímala spokojenost rodičů s úrovní zápisu.

Celkem nám dotazník vyplnilo 30 rodičů. Děkujeme.

V první části nás zajímalo, co je pro rodiče při volbě školy důležité. Nabídli jsme celkem třináct možností, přičemž rodiče mohli vybrat i více důvodů.

V druhé části dotazníku nás zajímalo, odkud rodiče čerpají informace o škole, na základě čeho se při volbě školy rozhodují. Opět jsme nabídli možnosti (tentokrát osm) a opět mohli rodiče zvolit více odpovědí.

Rádi bychom, aby zápis proběhl v příjemné atmosféře, bez zbytečného čekání, ale zároveň aby byl dostatečně obsažný. Na jeho zajištění se podílí vysoký počet pedagogů. V roli průvodců a fotografů nám pomáhají osmáci a deváťáci. To vše proto, aby děti a rodiče byli u zápisu spokojeni. Povedlo se nám to?

Na závěr jsme rodičům dali prostor pro vzkazy. Jaké byly?

  • maximální spokojenost, lidský přístup!!
  • paní učitelky jsou skvělé
  • příjemné prostředí i lidé :-)
  • jste nejlepší!!!
  • děláte to moc dobře :-)
  • těšíme se na vás
  • přejeme mnoho úspěchů a trpělivosti s našimi ratolestmi
  • doufáme, že si nás vyberete. Budeme moc rádi. :-)
  • děkuji a těšíme se
  • Po jedné stránce máme právo výběru školy jako rodiči, ale vzápětí je právo výběru školy odebráno podmínkou trvalého pobytu, která náleží ke škole ("spádová oblast"). Líbí se nám využití moderních technologií ve výuce, což jsme mohli vidět i při zápisu, avšak dle mého (našeho) názoru nemusí všechny děti přijít v takto nízkém věku do kontaktu s tabletem, počítačem atd.... upřednostnili bychom zkoušení dětí na reálných modelech (kostky, papír atd.). Vhodným kriteriem by mělo být i hodnocení umístění pracoviště (zaměstnavatele) obou rodičů, které máme v našem případě oba v Hranicích a staráme se oba o dcerku sami.

K poslednímu vzkazu jen krátký komentář. Nějakým způsobem je nutné legislativně určit, která škola musí přijmout dítě k základnímu vzdělávání. Volba školy dle trvalého bydliště je logická. Osobně bych přidal ještě kritérium staršího sourozence na téže škole. Naopak jako problematické vidím kritérium zaměstnavatele, poněvadž je obtížně (snadno) doložitelné. V potaz je třeba také vzít skutečnost, že obec, ve které žije mé dítě, má povinnost mu zajistit kvalitní základní vzdělávání.

Za vzkazy děkujeme, také se na Vás těšíme.