Zápis z jednání školské rady dne 6.6.2016

21. 06. 2016     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 6. 6. 2016

Zúčastnění: Ing. T. Vavřík, MBA, Mgr. M.  Kučírková , Ing. L. Bělíková, Mgr. D. Janoušková

Omluveni: MUDr. Ctirad Polášek, Mgr. M. Raindl

Hosté: Mgr. R. Habermann

Program:

  1. přivítání všech členů a hostů
  2. poděkování za práci předsedovi školské rady
  3. představení nové členky školské rady
  4. diskuse

Školská rada se sešla naposledy ve školním roce 2015/16 v původním složení.
Členové školské rady poděkovali p. ing. T. Vavříkovi za jeho svědomitou práci a za vše dobré, co pro naši školu vykonal. Všichni ocenili, že si i při své velké pracovní vytíženosti vždy našel čas na schůzky školské rady a svými zkušenostmi pomohl k rozvoji naší školy (p. ing. T. Vavřík pracuje ve funkci od roku 2008).

Členům školské rady se představila p. Barbora Helsnerová, kterou SRPŠ navrhuje jako svého zástupce místo p. ing. T. Vavříka (tuto volbu musí schválit v září 2016 členové SRPŠ).

V diskusi členové zhodnotili školní rok, vyslechli informace p. ředitele o aktuálním počtu žáků, o naplnění kapacity školy. Debatovali o problémech, které školu dlouhodobě trápí (parkování před školou, navýšení kapacity školy rekonstrukcí půdních prostor, nedostatek míst pro odborné učebny a družinu apod.)

P. ředitel informoval o projektech, kterých se škola zúčastní v dalších letech.

V Hranicích 15. 6. 2016                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková