Zápis z jednání školské rady dne 16.4.2018

03. 05. 2018     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 16. 4. 2018

Zúčastnění: p. Barbora Helsnerová, Mgr. Hana Čamborová, MUDr. Ctirad Polášek, Mgr. Miluše Kučírková, Mgr. Dagmar Janoušková

Omluveni: Ing. Lucie Bělíková

Hosté: Mgr. Radomír Habermann, p. Jana Mrnuštíková, ekonomka školy

Program:

 1. přivítání všech členů a hostů
 2. schvalování dokumentů
 3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
 4. diskuse
 • Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Zprávy o hospodaření za rok 2017 tuto zprávu jednomyslně schválili.
 • Při projednávání Zprávy o hospodaření za rok 2017 bylo sděleno:
  • P. ředitel uvedl, že finanční prostředky od města jsou dostačující na provoz školy. V současné době nám ovšem budou finance chybět na zřízení pověřence (směrnice na ochranu osobních údajů). Předběžně tuto práci bude zastávat p. Pospíšilová, ředitelka ZŠ Drahotuše.
 • V souvislosti se směrnicí GDPR bude škola hlídat únik informací, rodiče podepíší souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Zřizovatel schválil projektovou dokumentaci na půdní výstavbu, projekt byl úspěšný, a proto je doporučen k realizaci. Termín zahájení realizace předběžně vypadá na červen 2019 (investice je ve výši 23 miliónů).
 • Novou investicí je pořízení kotle do školní jídelny, zřizovatel tuto investici schválil.
 • P. ředitel informoval členy školské rady o změně Školního řádu ZŠ a MŠ Šromotovo, která se týká zákazu používání mobilů v době od 7.55 do 13.35 (popř. na odpolední výuce). V měsíci dubnu probíhá zkušební ověřování, žáci překvapivě respektují toto nařízení a zvykají si na prostředí bez mobilů.
 • Proběhla diskuse o inkluzi ve škole, členové se zajímali o počet asistentů pedagoga a o jejich práci.
 • K zápisu dětí do 1. tříd přišlo 65 dětí, naše škola může přijmout maximálně 52 dětí. V příštím školním roce otevřeme dvě 1. třídy, děti jsou vybrány podle předem stanovených kritérií (spádová oblast, sourozenci ve škole, děti zaměstnanců, loňský odklad, mateřská školka Pastelka). Se zápisem i s kritérii jsou rodiče spokojeni.

V Hranicích dne 2 . 5. 2018                                     Zapsala: Mgr. D. Janoušková

 

Nejčtenější články