Předškoláci

Vážení rodiče, máte doma předškoláka?

Potom si jistě uvědomujete, že se blíží doba zápisu do školy. Možná váháte, jestli už je Vaše dítko na školní práci připraveno, chcete se ujistit, zda zvládne všechny požadavky u zápisu, chcete vidět, jak bude reagovat na cizí prostředí a nové tváře kolem sebe, jak je zručné, komunikativní...  Možná chcete vidět budoucí učitelky Vašeho dítěte při práci. To vše Vám může výrazně pomoci při výběru školy.

Proto Vám a Vašim dětem nabízíme možnost vyzkoušet si tak trochu nanečisto školní hodinu. Zábavnou, hravou, ale poučnou.  Říkáme jí POHÁDKOVÉ UČENÍ.
Děti si s paní učitelkou na celkem třech setkáních vyzkoušejí, popřípadě doplní, své znalosti potřebné v 1. třídě, zacvičí si, zazpívají, budou plnit úkoly na interaktivní tabuli i v pracovním listě.

Naše setkání budou trvat asi hodinu a děti si z nich pokaždé odnesou pracovní složku a malý dárek. S sebou si doneste, prosím, přezůvky, pití je zajištěno.


Vážení rodiče,

pokud máte doma předškoláka a pokud uvažujete o naší škole jako vhodné škole pro Vaše dítě, dovolte mi, abych Vám nabídl cyklus Pohádkového učení. Jedná se o setkání dětí - budoucích prvňáčků, jejich rodičů a učitelů naší školy, na kterých si rozvíjejí základní dovednosti pro úspěšný vstup do první třídy. Výhodou je, že rodiče vidí, jak jejich děti tyto dovednosti zvládají, jak spolupracují se svými vrstevníky, vidí také naše učitele při práci. Všechny tyto poznatky jim pomohou zodpovědněji se rozhodnout pro případný odklad školní docházky či jim ukáží, jakým způsobem mohou jednotlivé dovednosti do nástupu do školy rozvíjet.

Učitelé vidí své budoucí žáky také nanečisto a mohou být Vám, rodičům, nápomocni při tipech, jak se můžete svým dětem dále věnovat. A děti poznají i jiné budoucí spolužáky než jen kamarády ze školky, zorientují se ve školní budově. To vše napomůže k úspěšnějšímu vstupu Vašeho dítěte do školy.

O Pohádkové učení je vždy na naší škole velký zájem. Proto mi dovolte seznámit Vás, jakým způsobem bude letos organizováno. Zásadním způsobem do jeho organizace promluvila změna školského zákona, která přesunula zápis ze začátku února až na duben (blíže si o organizaci zápisu můžete přečíst zde).

Pohádkové učení proběhne v tomto školním roce v následujících termínech:

1) Pondělí 18. ledna 2021, od 16:00 hodin - napoprvé bez dětí, proběhne beseda s rodiči na téma školní zralosti, průběhu zápisu, kritéria přijetí do naší školy a podmínek pro žádost o odklad školní docházky. Prezentaci z besedy najdete zde.

2) Středa 22. ledna 2020, od 16:00 hodin - informační schůzka pro rodiče mající zájem o třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky (učebna č. 25 - 1. patro vpravo)

3) Pondělí 3. února 2020, od 13:00 hodin - 1. termín talentových zkoušek pro děti do třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky

4) Pondělí 8. února 2021, od 16:00 hodin - Pohádkové učení s dětmi, celou hodinu budete moci své děti sledovat při zvládání jemné a hrubé motoriky, při prostorové orientaci, při poznávání barev, geometrických tvarů, sluchovém vnímání, zrakové percepci.

5) Pondělí 15. března 2021, od 16:00 hodin - druhé Pohádkové učení s dětmi, tentokrát motivované jinou pohádkou a s jinými aktivitami

6) Středa 11. března 2020, od 16:00 hodin - druhá informační schůzka pro rodiče mající zájem o třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky (učebna č. 25 - 1. patro vpravo)

7) Úterý 31. března 2020, od 14:00 hodin - 2. termín talentových zkoušek pro děti do třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky

8) Pátek 9. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin, sobota 10. dubna 2021 od 9:00 do 11:00 hodin - zápis do 1. třídy

9) Úterý a středa 21. a 22. dubna 2020 - vyhrazený termín pro posouzení školní zralosti v SPC Hranice (tel. 734 768 583)

10) Pondělí 17. května 2021, od 16:00 hodin - setkání s budoucími prvňáčky

11) Pondělí 14. června 2021, od 16:00 hodin - setkání s rodiči budoucích prvňáčků, s třídními učitelkami prvňáčků, vychovatelkami, vedením školy a vedoucí školní jídelny, rozdělení dětí do tříd. Informace pro rodiče ohledně nástupu dítěte do 1. třídy naleznete zde.

O realizaci každého setkání Vás budeme ještě informovat prostřednictvím školního webu minimálně jeden týden předem. Pokud nám dáte k dispozici na prvním setkání mailové adresy, pozveme Vás i elektronicky. Těšíme se na Vás.


Videosestřih z dřívějších Pohádkových učení si můžete prohlédnout zde.


A jak to vypadalo na Pohádkovém učení v předchozích letech? Podívejte se:

FOTOGALERIE: Pohádková perníková chaloupka

FOTOGALERIE: Pohádkové učení s pejskem a kočičkou

FOTOGALERIE: Karkulka v Pohádkovém učení