Změna školního řádu

17. 04. 2018     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Školská rada na svém jednání dne 16. dubna 2018 projednávala navrženou změnu školního řádu. Tato změna se týkala ustanovení upravující používání mobilů a jiných elektronických zařízení (najdete jej pod bodem č. 2.5 na straně 8). Školská rada nový školní řád schválila. Jeho znění najdete zde.

 

Nejčtenější články