Zkrácení školního roku

04. 01. 2019     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Školní rok 2018/2019 bude na naší škole ukončen již 7. června 2019. Důvodem pro toto zkrácení je realizace půdní vestavby za účelem vybudování čtyř přírodovědných a jazykových učeben. Vestavba bude spolufinancována v rámci výzvy Nositele ITI Olomoucké aglomerace a vzhledem k podmínkám poskytnutí dotace musí být dokončena do konce roku 2019. Samotná stavba bude zahájena demontáží střešní krytiny s obsahem azbestu a stavebními pracemi pro prodloužení hlavního vnitřního schodiště ze 3. do 4. nadzemního podlaží. Pro zajištění bezpečnosti a zdraví žáků školy a vzhledem k harmonogramu prací stanovených na sedm měsíců je žádoucí zkrátit školní rok o tři týdny.

Nový školní rok bude standardně zahájen 2.9.2019. Další práce budou probíhat tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků a nebyla narušována výuka.

Pro snížení nepříjemných dopadů tohoto opatření na rodiče, kteří nemají možnost se o své děti v období od 10. do 28.6.2019 plnohodnotně postarat, je zajištěno následující opatření:

  • oddělení mateřské školy (20 dětí) bude dočasně přemístěno do učebny na ZŠ a MŠ Struhlovsko. Učebna má k dispozici vlastní šatnu, vlastní přístup pro vyzvedávání dětí ze strany rodičů. Stravování bude probíhat taktéž v ZŠ a MŠ Struhlovsko. Provoz mateřské školy bude standardní, tj. od 6:30 hodin do 16:00 hodin.
  • oddělení školních družin (164 dětí) budou dočasně přemístěna jednak do prostor Domu dětí Hranice a jednak do kulturního stánku Armády ČR. V obou prostorech je k dispozici sociální zařízení. O umístění jednotlivých oddělení školní družiny Vás budeme včas informovat na základě zjištění Vašeho zájmu o umístění dětí ve školní družině. Provoz ve školní družině bude celodenní, tj. od 6:00 hodin do 16:30 hodin.
  • stravování dětí školní družiny bude zajištěno ve školní jídelně ZŠ a MŠ Struhlovsko, případně v jiném školním stravovacím zařízení.
  • uvedená opatření byla z hygienického hlediska projednána s Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci, která s navrženým opatřením vyslovila souhlas.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány se zřizovatelem školy, který bude investorem akce. Zřizovatel s návrhem organizace školního roku souhlasí, což je doloženo usnesením 14/2018 rady města Hranice ze dne 8.11.2018. Zkrácení školního roku povolilo MŠMT.

Omlouváme se Vám za nepříjemnosti spojené s tímto opatřením. Věříme, že tuto informaci dostáváte v dostatečném předstihu, abyste na ni mohli dobře reagovat. Také věříme, že vybudování čtyř nových učeben přispěje ke zkvalitnění vzdělávání Vašich dětí.

Děkujeme Vám za pochopení.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články