Žáci 6. B navštívili Muzeum Komenského

23. 03. 2016     sekce: Informace     autor: Dagmar Janoušková     tisk: tisk článku

Žáci 6. B třídy se v hodině jazyka českého učí tvořit zprávu a oznámení, proto si prakticky ověřili, zda zvládnou zprávu napsat. Tématem zprávy byla nedávná dějepisná exkurze do Muzea Komenského v Přerově, kde se žáci zúčastnili programu  Jak k nám lovci mamutů přišli. Žáci se kartičkami rozlosovali do 6 skupin, zopakovali si zásady psaní zprávy a pak už začali tvořit jako správní novináři. Dohodli se, že si vytvořené zprávy společně přečtou a každý žák ohodnotí zprávu, která se mu nejvíce líbila (samozřejmě nehodnotí zprávu své skupiny).

Nejlepší zprávu vytvořila novinářská skupina ve složení Lenka Nováková, Adriana Kučeriková, René Dán a Tomáš Kopecký, její znění zde uvádíme:

Dne 18. února 2016 navštívila třída 6. B ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice Muzeum Komenského v Přerově. Třída se zúčastnila dějepisné exkurze o pravěku. Žáci se do Přerova dopravili  vlakem. V muzeu je přivítala paní průvodkyně, která žáky  i paní učitelky odvedla potmě do sklepení, aby zažili pocit pravěké tmy a chladu. Žáci se potom usadili kolem pravěkého hrobu a paní průvodkyně jim povídala o životu v pravěku. U toho jim dala kolovat šperky, pravěké kosti i lahvičky s neznámým obsahem, který se žáci snažili uhodnout. Poté je odvedla do místnosti, ve které viděli exponáty z pravěku. Nakonec si žáci vyzkoušeli hru na archeology. Rozdělili se do skupin, dostali bedničku s pískem a nástroji. Skupiny se pokoušely najít repliky úlomků kostí, střepů apod. Za svou práci žáci získali certifikát. Celá exkurze se žákům velmi líbila a náladu jim nezkazilo ani špatné počasí.

 

 

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články