Šetření klimatu a kvality škol

09. 09. 2016     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Město Hranice, zřizovatel základních škol, si objednalo šetření, které má na všech hranických školách zjistit, jaké v nich vládne klima a také jaká je jejich kvalita. Na naší škole se těmito oblastmi zabýváme a pravidelně od rodičů a žáků zjišťujeme zpětnou vazbu, např. pomocí tzv. mapy školy. Proto tuto iniciativu vítáme a prosíme Vás o co nejširší zapojení do tohoto šetření. Děkujeme. Město pověřilo provedením šetření společnost Socioklima. Na jejich webových stránkách můžete získat podrobnější informace.

Co je cílem šetření?

 • mapování aktuální situace a hledání možností pro nastavení optimálních vzdělávacích podmínek
 • projednání klimatu jednotlivých tříd s třídními učiteli s poukázáním na silné stránky a možná rizika

Jak bude šetření probíhat?

 • do šetření budou zapojeni žáci 2. až 9. ročníku, jejich rodiče a také zaměstnanci školy
 • šetření proběhne v měsíci listopadu (od rodičů budeme potřebovat odpovědi nejpozději do 15. listopadu)
 • žáci a zaměstnanci budou dotazníky vyplňovat na počítači ve škole, rodiče budou mít volbu mezi elektronickou či papírovou formou

Jaké dotazníky budou jednotlivé skupiny vyplňovat?

 • žáci 1. stupně:
  • Společenství 1. stupně
  • Tzv. SOKL Junior
 • žáci 2. stupně:
  • Předcházení problémům
  • Tzv. SOKL xichtíky
 • rodiče:
  • anketa pro rodiče
 • zaměstnanci:
  • klima sboru
 • počet otázek se bude lišit dle věku, u nejstarších žáků a dospělých by neměl přesáhnout 40 otázek
 • u mladších dětí se bude hodně pracovat s grafickým vyobrazením (místo textu budou obrázky vyjadřující možné vztahové situace)
 • pro šetření klimatu v jednotlivých třídách budeme potřebovat Váš souhlas, prosíme o jeho poskytnutí
 • více k diagnostice tříd si můžete přečíst zde

Děkujeme Vám za Vaše zapojení do tohoto šetření. S výsledky tohoto šetření Vás seznámíme co nejdříve, nejpozději do poloviny ledna 2017.

 

Nejčtenější články