Ředitelské volno

16. 10. 2019     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

naše škola je šest let zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Tento projekt napomáhá výraznou měrou zvyšovat kvalitu výuky na školách tak, aby každé dítě, bez ohledu na jeho nadání, zažívalo ve škole pocit úspěchu. Díky tomuto projektu jsme začali lépe a cíleně u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost, objevili jsme výhody párového učení, našli jsme možnosti cílené podpory žáků vedoucí k jejich zodpovědnosti za vzdělávání. I díky tomuto projektu naši učitelé využívají efektivní metody učení, lépe zjišťují úroveň každého jednotlivého žáka a lépe mu připravují vzdělávání v zóně jeho nejbližšího rozvoje.

Každé dva roky komunita zapojených škol připravuje Festival pedagogické inspirace. Jedná se o dvoudenní vzdělávací akci, na které je nabízeno přes 120 dvou až čtyřhodinových dílen. Lektory jsou většinou samotní učitelé zapojených škol. Díky tomu dochází k intenzivní výměně zkušeností, k obohacení pedagogické práce, k odstranění slepých uliček ve vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se letošního Festivalu pedagogické inspirace ve dnech 22. a 23. listopadu 2019 zúčastní 23 pedagogů naší školy, jsme nuceni přijmout následující opatření:

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, školského zákona, vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky 6. až 9. ročníku na 22. listopadu 2019 z organizačních důvodů. Provoz mateřské školy, 1. až 5. ročníku, školní družiny a školní jídelny bude zajištěn v plném rozsahu. Žákům 6. až 9. ročníku byl na tento den, tj. na 22.11. odhlášen oběd.

Uvedené opatření bylo projednáno se zřizovatelem, konkrétně s odborem školství, kultury a tělovýchovy. Věřím, že toto nezbytné opatření přijmete s pochopením a že Vy i Vaše děti brzy poznáte při výuce, že účast našich pedagogů na výše uvedeném Festivalu byla smysluplná. Děkuji Vám.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články