Organizace výuky od 4.1.2021

29. 12. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

od 4.1.2021 se ve škole standardní prezenční výukou učí pouze žáci 1. a 2. ročníků. Jak bude od tohoto dne vypadat organizace výuky?

Mateřská škola

 • mateřská škola je nadále ve standardním režimu, oproti současnosti nedochází k žádné změně.

1. a 2. třída

 • výuka bude probíhat prezenčně, v plném rozsahu, dle rozvrhu pro jednotlivé třídy zveřejněného na webu školy. Pro žáky 1. a 2. ročníku nebude probíhat distanční výuka.
 • nebude probíhat výuka tělesné a hudební výchovy, v tyto hodiny zařadí třídní učitel aktivity dle potřeby. Neprobíhá ani plavání v druhém ročníku.
 • děti mají povinnost nosit roušku během celého dne. Vybavte prosím Vaše děti dostatečným množstvím roušek.
 • prosíme rodiče, aby se s dětmi (při případném doprovodu) rozloučili u hlavního vchodu a do školy již nevstupovali. Děkujeme.
 • také prosíme rodiče, aby při příznacích respiračního onemocnění neposílali své děti do školy. Děkujeme.

3. až 9. ročník

 • výuka 3. až 9. ročníku probíhá distančním způsobem. Část hodin bude probíhat online dle rozvrhu zveřejněného ve Škole online (rozvrhy také najdete po kliknutí zde), část distančním způsobem dle pokynů učitelů. Pro zobrazení správného rozvrhu online hodin musíte kliknout na Kalendář a nastavit si datum 4. ledna 2021. Online hodiny budou ze všech předmětů kromě výchov, bude jich tedy více než na přelomu října a listopadu.
 • žáci 3. až 9. ročníků mohou využít konzultační hodiny s pedagogy přímo ve škole. Tato nabídka platí zejména pro žáky, kteří mají objektivní potíže s online připojením. Termín konzultací je nutné si předem dojednat s pedagogem. Kontaktní údaje a umístění učitelů najdete zde.

Školní družina

 • školní družina bude zajištěna v plném provozu, tj. ranní družina od 6:00 do 7:45 hodin, odpolední družina od konce vyučování do 16:30 hodin
 • délka pobytu dětí v družině je na základě Vaší přihlášky ze září tohoto roku. Pokud byste chtěli změnit dobu docházky Vašeho dítěte, je nutné tuto změnu udělat písemně.
 • děti budou v ranní i odpolední družině rozděleni podle tříd. V tabulce najdete jména pedagogů a učebnu, ve které budou děti umístěny:
Třída Pedagog v ranní družině Pedagog v odpolední družině Umístění družiny
1.A Černochová Jolana Musilová Renata č. 6
1.B Janík Tomáš Steckerová Martina č. 2
1.C Zicháčková Olga Samiecová Alice č. 10
2.A Smolová Tereza Kuchaříková Pavlína č. 5
2.B Losová Helena Juráňová Martina č. 61 (za šatnami)
 • pokud přivádíte dítě do ranní družiny, zazvoňte na zvonek č. 6 (paní T. Smolová)
 • při vyzvedávání dítěte z družiny postupujete stejně, jako když byl standardní provoz (dítě si vyzvednete od vychovatelky přímo v oddělení družiny). Prosíme rodiče, aby do školy vstupovali pouze s rouškou. Děkujeme.

Zájmové útvary

 • vzhledem k zákazu míchání skupin žáků, nebudou kroužky realizovány

Školní jídelna

 • školní jídelna je nadále v provozu. Žáci 1. a 2. ročníků se budou stravovat standardním způsobem (buď je odvede na oběd třídní učitelka nebo vychovatelka).
 • obědy mohou odebírat v jídelně i žáci 3. až 9. ročníku, pokud jsou doma na distanční výuce. Pozor, mohou chodit do jídelny pouze buď mezi 11:00 až 11:30 hodinou nebo mezi 13:00 až 13:30 hodinou!
 • rodiče musí zajistit svým dětem případné přihlášení či odhlášení obědu! Obědy prosím přihlaste do 31.12.2020.
 • stravování cizích strávníků není umožněno!

Tímto způsobem bude organizována výuka minimálně v období 4. ledna až 22. ledna 2021.

 

Nejčtenější články