Omlouvání krátkodobé absence

07. 03. 2019     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

poslední dobou dochází ke zvyšování absence zejména žáků 2. stupně. Žáci se omlouvají zejména z tělesné výchovy, převážně z odpoledního vyučování. Pokud s námi souhlasíte v tom, že žáci mají chodit do školy, pokud tomu nebrání vážné důvody, věřím, že naše opatření pochopíte. Dovolte mi opatření blíže okomentovat:

  • Rodinné důvody jako důvod absence nebudou akceptovány, rodiče vždy uvedou konkrétní důvod absence. Třídní učitel posoudí závažnost uvedeného důvodu. - Žádáme Vás, abyste uváděli konkrétní důvod absence. Budeme tak moci lépe rozlišit, zda je důvod omluvitelný. Nikdo s Vámi nebude polemizovat o účasti na pohřbu, omlouváme i rodinné dovolené, nákupy již ale nepovažujeme za důvod absence.
  • Pokud žák odchází na vyšetření k lékaři, bude v ŽK uvedeno potvrzení lékaře, že k ošetření došlo. - Myslíme si, že jde domluvit návštěvu lékaře i mimo dobu vyučování. Samozřejmě ne vždy je to možné. Proto prosím chápejte náš požadavek na potvrzení lékaře jako oprávněný v případě, že se jedná o opakovanou absenci v jednu a tu samou dobu. V této situaci je dle našeho názoru požadavek na potvrzení lékaře v souladu s legislativou, Vás prosíme o dojednání potvrzení např. se sestrou lékaře. Stačí razítko a podpis. Pokud byste s ohledem na citlivost vyšetření nechtěli uvést, u jakého lékaře Vaše dítě bylo, kontaktujte prosím třídního učitele, jistě Vaše obavy pochopí.
  • Pokud nemá dítě cvičit po nemoci, která skončila před více jak 5 dny, bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že skutečně dítě nemá cvičit. Pokud toto potvrzení dítě nepředloží, bude v hodině tělesné výchovy přítomno, i když nebude cvičit. - Ponecháváme na rodičích posouzení, zda jejich dítě může po nemoci cvičit či nikoliv. Pokud rodič omlouvá nepřítomnost dítěte v tělesné výchově, umožňujeme odchod dítěte i z vyučovací hodiny. Pokud je ze strany rodičů požadavek na odchod z tělesné výchovy i v období delším než jeden týden, budeme požadovat potvrzení lékaře. Pokud jej nedodáte, dítě nebude cvičit, ale bude v hodině tělesné výchovy přítomno.
  • Při dlouhodobé absenci (4 týdny a více) z důvodu následků po operaci či jiných zdravotních důvodů bude ze strany rodičů předloženo doporučení lékaře. Pokud doporučení nebude předloženo, bude žák v hodině tělesné výchovy přítomen. - Pokud dítě dlouhodobě nenavštěvuje tělesnou výchovu ze zdravitních důvodů, je rodič povinen předložit doporučení lékaře. Pokud jej nepředloží, musí být dítě na hodině tělesné výchovy přítomno, i když nebude cvičit.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. Pokud byste v tomto ohledu měli jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na třídního učitele nebo přímo na mě. Děkuji Vám.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články