Nová logopedická poradna v Hranicích

15. 11. 2018     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Z důvodu hojnosti klientů z Hranic a okolí se ředitelka ZŠ a MŠ logopedická v Olomouci rozhodla přidat kontaktní místo v Hranicích. Od listopadu působí SPC v Hranicích každé úterý v době od 7:30 - 15 hod a to na ulici Studentská 1095 (budova ZŠ a MŠ speciální Hranice). Jedná se o kontaktní místo, proto je četnost působení prozatím jeden den v týdnu. I tak již rodiče nemusí dojíždět do Olomouce nebo Přerova.

Poskytované služby:

  • Depistáže v MŠ a v 1. třídách ZŠ zaměřené na vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností (NKS), včetně doporučení vhodné logopedické péče.
  • Diagnostika narušené komunikační schopnosti zaměřená na zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků s NKS včetně stanovení potřebných podpůrných opatření.
  • Diagnostika specifických poruch učení ve vazbě na NKS.
  • Vyšetření školní zralosti u klientů s narušenou komunikační schopností.
  • Psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování rozumových schopností ve vazbě na školní úspěšnost. Odhalení a pomoc při řešení obtíží v psychickém a sociálním vývoji dětí s NKS.
  • Diferenciální diagnostika (spec. pedagogická i psychologická) odlišující NKS od jiných typů postižení
  • Kariérové poradenství pro žáky a studenty s NKS.
  • Konzultační a poradenskou podporu zákonným zástupcům klientů s NKS.

Další informace naleznete na webu www.logopaed.cz

 

Nejčtenější články