Jak a kam mohu doprovodit své dítě ve škole?

12. 09. 2017     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

díky zvýšenému zájmu o naši školu došlo k tomu, že všechny součásti školy jsou naplněny na svou kapacitu. Máme téměř 600 žáků, 20 školkáčků, 180 dětí chodí do družiny a kapacita jídelny, která je 700 obědů, je těsně před naplněním. Když k tomu přidáme všechny zaměstnance, pohybuje se dopoledne po škole na 700 osob. Bohužel škola není nafukovací a bezpečnost dětí včetně hygienických předpisů musíme zajistit. Proto od nového školního roku uvádíme do života některá opatření, která se mohou jevit jako ne příliš přátelská, ale mají své opodstatnění. Dovolte mi, abych Vás s nimi seznámil.

Děti v mateřské škole

 • pro příchod dětí do mateřské školy využívejte výhradně vstup ze dvora. Stejný vstup využívejte i pro vyzvedávání dětí. Přístup do mateřské školy ze školy již nebude umožněn. Při průchodu rodičů a starších sourozenců přes hernu nebylo možné zajistit hygienické požadavky na herní prostory, ve kterých si děti celý den hrají.
 • při příchodu dětí s využitím auta využívejte prosím parkovací místa v ulicích Čechova či Galašova, případně krátkodobé stání na ulici Purgešova (za plnou čarou mimo budovu Policie ČR)
 • při vyzvedávání dětí již můžete zajíždět autem do školního dvora, mechanická zábrana bude sklopena
 • požadavek na řešení příjezdu a odjezdu aut a parkování je předložen zřizovateli, ten chce situaci řešit komplexně v rámci celého Šromotova náměstí

Příchod do školy

 • děti doprovázejte pouze k prostorám šaten, do tříd nechávejte docházet děti samostatně. Podpoříte tak naši snahu o větší samostatnost dětí a také tak zlepšíte náš přehled o pohybu cizích osob ve škole.
 • místa, kam děti můžete doprovázet, jsou označena nápisem "Maminko, tatínku, dál už to zvládnu samo"
 • v žádném případě nevstupujte do tříd, kontakt s učitelkou si vyžádejte prostřednictvím dohlížejícího učitele

Vyzvedávání ze školy či školní družiny

 • upozorňujeme na to, že během září dojde k uzavření budovy až do 13. hodiny. Cizí strávníci si budou moci otevřít vstup pomocí čipu na oběd, rodiče budou muset před 13. hodinou využít zvonek u hlavních dveří.
 • po 13. hodině bude škola již otevřena, na způsobu vyzvedávání z družiny se nic nemění
 • informaci o tom, zda jsou děti z družiny na školní zahradě, se dočtete u prostoru šaten na nástěnce u vstupního krčku do tělocvičny
 • pokud čekáte, až se Vaše dítě naobědvá, čekejte jej prosím pod schody u automatu. Máte tam připraveny lavičky k sednutí. Nechoďte prosím ke školní jídelně, dítě si Vás najde :-).

Pohyb s kočárky

 • s kočárkem můžete zajet dovnitř školy, u šaten je vyhrazené stání pro kočárky (je označeno zelenou samolepkou)
 • nezajíždějte s kočárkem k šatnám, ani s ním nevyjíždějte pomocí výtahu do vyšších pater. Kočárek brání volnému pohybu osob, respektujte prosím, že uvedené prostory jsou extrémně zatížené pohybem osob.
 • pokud máte obavu ponechat dítě v kočárku bez dozoru, vezměte jej prosím do náruče s sebou. Děkujeme.

Omlouváme se za výše uvedená omezení. Vězte, že hledáme vyváženou hranici mezi bezpečným pohybem Vašich dětí ve škole a otevřeným pojetím školy vůči Vám. Buďte prosím tolerantní a respektujte pokyny zaměstnanců ohledně dodržování výše uvedených pravidel. Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a Vaše pochopení.

R. Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články