Co nám přinese GDPR?

04. 05. 2018     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

možná jste v médiích zaznamenali, že 25. května 2018 vstoupí v platnost směrnice EU, která upravuje zpracování osobních údajů. Jako škola zpracováváme osobní údaje Vašich dětí, případně i Vaše. Některé úkony nám nařizuje zákon (např. povinnost vydávat vysvědčení, vést školní matriku, evidovat podpůrná opatření), jiné konáme bez nařízení legislativy (např. provoz webových stránek školy a tříd, prezentace úspěchů žáků, vystavení prací žáků ve veřejných prostorách, zajišťování exkurzí a školních výletů, vedení kroniky, organizační zajištění soutěží na úrovni okresu a kraje). A právě zmiňované druhé oblasti se nařízení GDPR dotkne. K tomu, abychom mohli v uvedených činnostech pokračovat, k tomu potřebujeme Váš souhlas.

My jsme si Váš souhlas vyžádali i dříve, před novou směrnicí. Vždy jsme Vás na začátku školního roku požádali o vratku předchystaného souhlasu, který byl součásti tzv. INFA (jeho poslední strana). Nyní nemůžeme Váš souhlas získat jednou větou, ale musíme mít souhlas na konkrétmní aktivity, kdy nakládáme s osobními údaji. Proto je nový souhlas mnohem obsáhlejší, protože uvádí konkrétně co budeme zpracovávat a kdy.

Třídní učitelé Vás v nejbližší době osloví prostřednictvím Vašich dětí se žádostí o vyjádření souhlasu. Co s tím máte dělat?

  • pokud jste doposud neměli dojem, že o Vašich dětech zveřejňujeme příliš a souhlasili jste s tím, že osobní údaje Vašeho dítěte využíváme i k výše uvedeným aktivitám školy, podepište nám prosím doručený souhlas a pošlete jej po dítěti zpět do školy
  • pokud byste nesouhlasili se zpracováním údajů v některých případech, můžete tyto případy ze souhlasu škrtnout a opět jej podepsaný poslat do školy
  • Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat či změnit
  • můžete nás v dílčích případech požádat, abychom např. neuváděli jméno Vašeho dítěte na nástěnce, na webu třídy, abychom nezveřejňovali jeho fotku. A my jsme povinni Vám vyhovět.
  • pokud je některý z rodičů nedostupný (např. z důvodu rozvedeného manželství), stačí mít souhlas podepsaný jedním rodičem

Na naší práci se nic nemění. Pokud jste byli doposud s naší prací i v této oblasti spokojeni, prosím Vás o podepsání souhlasu a jeho vrácení do školy. Pokud byste se chtěli na něco dotázat, jsem Vám k dispozici.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články