Chraň sebe i své kamarády

27. 04. 2016     sekce: Informace     autor: Alena Hlaváčová     tisk: tisk článku

Pro naši školu je jednou z priorit vytvářet příznivé pracovní klima založené na spolupráci. To vyžaduje takové prostředí, které chrání a podporuje všechny žáky a zaměstnance školy. Přátelská a vstřícná atmosféra pak poskytuje prostor k plnému rozvinutí jejich osobností. Tento projekt si klade za cíl upozornit na nutnost:

  • Přijímat zodpovědnost za sebe, své chování.
  • Všestranně a účinně komunikovat.
  • Spolupracovat a respektovat práci druhých.
  • Být tolerantní a ohleduplní.
  • Porozumět pojmům právo, povinnost, pravidlo.
  • Znát základní dětská práva – svá práva a povinnosti.
  • Zamyslet se nad tím, proč je třeba podřizovat své chování a jednání určitým pravidlům.
  • Nezapomínat na práva druhých – spolužáků, učitelů,

Cíle nejsou malé. Ale díky každodenní práci třídních učitelů a díky jejich skvělé přípravě na projekt byly překonány.

Děti si užily den plný zajímavých aktivit - navštívily "Kočičí zahradu", kde pomohly vyřešit problémy jejich obyvatel. Překonaly zrádnou bažinu. Vytvořily semafor důležitých rozhodnutí.

Jako metodik prevence všem děkuji a tleskám.

Alena Hlaváčová

 

Nejčtenější články