Anketa pro rodiče - zázemí školy

30. 12. 2016     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zveřejňujeme již třetí část výsledku anketního šetření mezi rodiči žáků naší školy. Šetření proběhlo v listopadu, zapojilo se do něj cca 300 rodičů. Již dříve jsme Vás informovali o obecné spokojenosti rodičů s naší školou (výsledky najdete zde) a o přínosu informací, které škola rodičům poskytuje (více zde).

V další části se rodiče vyjadřovali, jak jsou spokojeni se zázemím a vybavením školy. Odpovědi jsme zaznamenali do grafu. Odpovědi rozhodně ano a spíše ano jsou vyznačeny modrou barvou, spíše ne a rozhodně ne žlutou a oranžovou barvou. Pokud nebylo možné otázku posoudit, je odpověď vyznačena zelenou barvou.

V anketě jste mohli uvést i další doplňující komentáře. Ty se nejvíce týkaly problematiky parkování u školy a naplnění kapacity školy. Jaké kroky jsme k vylepšení situace v obou oblastech udělali, si můžete přečíst zde. Nyní přinášíme další odpovědi na Vaše návrhy či připomínky:

Bufet, kantýna, občerstvení

Bufet v naší škole nebude, rada města cca před třemi lety rozhodla, že si takový typ služby na školách nepřeje. Protože město školu zřizuje, nezbývá než toto rozhodnutí respektovat.

Šatny 1.stupně – nelíbí se mi 2 třídy v jedné šatně, učit děti v šatně udržovat pořádek

Naplněnost šaten se zvyšuje s naplněním školy. Zatímco před šesti lety jsme měli na prvním stupni deset tříd, v současné době jich máme patnáct. Situaci jsme řešili zvýšením počtu šatních skříněk pro žáky vyšších ročníků, ale i pro tyto skříňky potřebujeme prostor, kterého se nám nedostává. Proto dvě třídy v jedné šatně jsou nepříjemnou nezbytností. Situaci se snažíme zlepšit alespoň tím, že v šatnách přibyly odkládací police a háčky. Dále se snažíme organizačně zajistit, aby se děti obou tříd potkávali v šatně v jednu dobu co nejméně. Přesto je nezbytná vysoká míra tolerance. Děti samozřejmě vedeme k tomu, aby v šatnách byl pořádek, třídní učitelé se této problematice věnují. V tomto ohledu nám můžete být hodně nápomocní, za což Vám děkuji.

Tabule na fixy do fyziky, odstranit zábradlí před školou, chodník od přechodu před školou

Někteří pedagogové používají při výuce křídy, jiní fixy. Každý z nich by byl jistě schopen říct důvody, proč tomu tak u něj je. Proto i tabule jsou tzv. obojetné, dá se na ně psát fixou i křídou. To platí i pro učebnu fyziky.

Pokud má tazatel na mysli zelené zábradlí, které je umístěno na trávníku podél chodníku a cesty, bylo tam umístěno proto, aby si chodci nezkracovali cestu od přechodu pro chodce přes trávník. Chodník od přechodu ke škole je dávno k dispozici, bohužel na chodníku podél budovy 1. stupně často parkují řidiči nedodržující dopravní předpisy. Vymáhání jejich dodržování není v naší kompetenci.

Přeji si změnit: Jídelníček na webu strava.cz by měl být dostupný minimálně 14 dnů, lépe jeden měsíc dopředu, aby bylo možno objednávat konkrétní stravu. Pro školu se zaměřením na IT je to ostuda! V jiných podobných zařízeních je jídelníček na měsíc zcela běžnou záležitostí. Proč s tím vedení školy nedokáže nebo nechce něco udělat, podněty byly podávány.

Skutečně tento podnět mi již byl podán dříve. Na jeho základě zveřejňujeme jídelní lístek nejpozději v pondělí předchozího týdne. Strávník tak má týden na výběr jídla, případně na jeho změnu (každému přihlášenému je automaticky navolen oběd č. 1). Při časnějším zveřejnění se vystavujeme riziku, že bychom při změně dodávky potravin museli zasahovat do jídelníčku, který už mají strávníci navolen. Následně bychom je museli na změnu jídelníčku upozornit. Výše požadovaná lhůta v rozsahu jednoho měsíce je nereálná a nejsem na rozdíl od tazatele přesvědčen, že zveřejnění jídelníčku s měsíčním předstihem je např. u restaurací poskytujících meníčka běžnou záležitostí.

Chybí přechody – u autobusových zastávek, ze sídliště. Chybí přechod pro chodce ze školy k mostu směr Galašova ulice; bylo by dobré omezit vjezd aut ke vchodu školy.

Řešení přechodů přes komunikace není náplní školy, podnět prosím podejte na odbor dopravy. Děkuji. Vjezd ke škole je od Galašovy ulice zakázán, příjezd ke škole by tak měl být pouze jednosměrný. Pokud by měl být zakázán vjezd ke vchodu, došlo by každé ráno k dopravnímu kolapsu. Příjezd od ulice Purgešovy není natolik široký, aby umožňoval výjezd aut s couváním.

Aby někdo dohlížel, aby žáci jedli polévky

Doba, kdy učitelky v mateřské či základní škole nutily děti dojídat jídlo, je dávno pryč. Naštěstí. Pokud dítě nejí polévky, může si je odnést v jídlonosiči. Jen si pro ni musí přijít v dobu, která je pro odběr jídel do jídlonosičů určena.

Lepší přístup pro kočárky s malými dětmi

Naše škola je celá bezbariérová, tj. přístupná i pro kočárky. Na druhou stranu by rodiče měli čekat na své děti u hlavního vchodu a s kočárky by do prostoru šaten vůbec neměli vjíždět. Prostory u nich nejsou natolik vzdušné, aby u nich mohl být kočárek zaparkován. Kočárek nechejte prosím u hlavního vchodu a v případě nutnosti si dítě vezměte do náruče. Děkuji za pochopení.

 

Nejčtenější články