Anketa pro rodiče - zázemí školy

05. 12. 2016     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

v listopadu jsme Vás požádali o vyplnění ankety, ve které jste se mohli vyjádřit k činnosti naší školy. Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili a poskytli nám zpětnou vazbu. Díky ní můžeme svou práci nadále zlepšovat. Celkové výsledky ankety se v současné chvíli zpracovávají, seznámíme Vás s nimi později.

Dovolte mi, abych Vám odpověděl na dotazy a připomínky týkající se zázemí školy. Budu se věnovat Vašim připomínkám ohledně učeben, oddělení školní družiny a parkování u školy.

Chtělo by to více odborných učeben, více prostoru pro pohyb žáků.

Naše škola prochází obdobím zvýšeného zájmu o její služby. Počet žáků se od roku 2010 zvýšil z 375 žáků na současných 585 žáků. Kapacita školy je tak naplněna z 97 %. Ve spolupráci s rodiči jsme vstoupili již před dvěma lety do jednání se zřizovatelem ohledně možnosti navýšení kapacity školy. Vzhledem k tomu, že město Hranice má dostatek míst na základních školách, bylo ze strany města rozhodnuto, že kapacita školy se na Šromoťáku navyšovat nebude. Naopak byla podpořena naše snaha o zvýšení počtu odborných učeben v půdních prostorách. V současné chvíli hledáme projektanta, který by zpracoval projektovou dokumentaci pro realizaci této vestavby. Projekt by měl být hotov během prázdnin roku 2017, následně bychom požádali ve spolupráci s městem Hranice o dotaci na tuto vestavbu (odhadované náklady jsou 12 miliónů korun). O úspěšném získání dotací bychom mohli být případně informování do konce března 2018 a během prázdnin 2018 by se mohla začít půdní vestavba realizovat.

Pokud budeme ve výše zmiňovaném úsilí úspěšní, měli by nám přibýt celkem čtyři nové odborné učebny. Dvě na cizí jazyky a dvě na výuku přírodovědných předmětů s využitím moderních technologií. Držte nám palce, ať se nám vše podaří. Děkuji.

Parkoviště u školy, případně neplacené parkoviště v dosahu školy pro krátkodobé zastavení. Vadí mi nedodržování značky zákazu vjezdu.

Parkování u školy je palčivý problém. V této chvíli by mělo parkování fungovat následovně. Vjezd automobilů by měl být jednosměrný směrem od Purgešovy ulice, dlouhodobé stání by mělo být umožněno pouze podélně v jedné řadě, případně u potoka v Čechově ulici je umožněno celodenní stání za 10 Kč, případně hodinové za 5 Kč. Není to ideální stav, který navíc zhoršují řidiči, kteří parkují v druhé řadě na chodníku, případně nedodržují zákaz vjezdu směrem od náměstí 8. května. Často také u školy parkují řidiči, kteří se školou nemají nic společného, jen využívají bezplatné stání v dosahu centra města. Není v silách školy tuto situaci změnit a také k tomu nemá škola dostatek kompetencí.

Městu Hranice, které jediné může tuto situaci řešit, jsme předali návrh na vyřešení parkování u školy. Ten je následující:

  • příjezd ke škole umožnit pouze jednosměrný od Purgešovy ulice
  • o cca 0,5 m rozšířit stávající komunikaci a vytvořit tak 8 parkovacích míst s podélným stáním pro krátkodobé zastavení na 15 minut (pro přivezení dítěte či jeho vyzvednutí ze školní družiny)
  • prostor před budovou školní jídelny využít pro čtyři krátkodobé šikmé stání na 15 minut, opět pro rodiče dětí školy
  • prostor u školní jídelny využít na vyhrazené stání pro zaměstnance školy a návštěvy školy. Odhadujeme, že by zde mohlo být minimálně 12 míst.
  • pro rodiče dětí z mateřské školy využít krátkodobé stání ve dvoře školy. Zde by mohlo být k dispozici 6 míst.

Zda bude parkování u Šromoťáku řešeno tímto způsobem záleží na městu Hranice.

Umožnit ranní družinu i žákům do družiny nepřihlášených. Otevírat školu dříve, třeba v 7:00 hodin.

Podmínky provozu školní družiny jsou následující. Máme k dispozici celkem 6 oddělení po třiceti dětech, přičemž celá kapacita školní družiny je naplněna. Další děti nad zmiňovaných 180 dětí nesmíme přijímat, byť jen na ranní docházku. V této chvíli garantujeme zajištění družiny, v případě zájmu, pro děti 1. a 2. ročníku. Většinou uspokojíme i všechny zájemce ze třetích ročníků. U čtvrtých tříd zvažujeme u dojíždějících žáků dobu mezi ukončením vyučování a odjezdem spojů. Pokud je tato doba delší než jedna hodina, nabízíme těmto dětem v případě volné kapacity místa v družině. U hranických dětí doporučujeme natrénovat s dítětem bezpečnou docházku do školy a ze školy.

Při rozšiřování kapacity školní družiny musíme dbát i na dostatečné zázemí pro děti. Máme k dispozici dětské hřiště, sportovní areál a dopravní hřiště. Navíc mohou děti školní družiny využívat i dětské hřiště mateřské školy. Přes toto skvělé zázemí musíme stále dbát na zajištění bezpečnosti při pohybu žáků. Zmiňovaná kapacita 180 dětí je hraniční. Děkujeme za pochopení.

Školu otvíráme s dostatečnou rezervou pro přípravu žáků před začátkem vyučování. Nejsem si vědom, že by z některých obcí přijížděly spoje do Hranic již na sedmou hodinu. Pokud jsou žáci místní, je otevření školy v 7:30 hodin dostatečné. O dřívějším otevírání školy neuvažujeme.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články