Anketa pro rodiče - web školy

26. 01. 2017     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

V další, již osmé části, Vás seznámíme s výsledky dotazníkového šetření týkajících se webu školy.

Doposud jsme zveřejnili tyto části průzkumu:

K webovým stránkám jste se podrobněji nevyjadřovali, proto mi dovolte dva komentáře. Na základě tohoto šetření jsme se rozhodli, že na webu školy zveřejníme plné znění ŠVP (dosud byl zveřejněn pouze výtah). Další komentář se týká z Vaší strany celkem poptávaných elektronických žákovských knížek.

Zavedení elektronické žákovské knížky musí přinést pozitiva všem třem stranám - žákům, rodičům i učitelům. Pozitiva můžeme spatřovat v úspoře času, v kompletnosti získaných informací a v rychlosti poskytovaných informací. Na druhé straně musíme zvažovat dostupnost elektronické žákovské knížky všem rodičům (zatím nemají všichni rodiče z domu přístup k internetu), pohodlí získání informací (musím pouštět počítač, abych se k informacím dostal) či v motivaci (učitel zapíše jedničku někam na web a já se nemám doma čím pochlubit). Pozitiva i negativa jsou pro nás důležitá, proto jsem projednával názor na zavedení elektronických žákovských knížek se zástupci tříd v SRPŠ. V tomto užším okruhu rodičů jednoznačně převládal názor na zachování klasických papírových žákovských knížek. Pro "papír" bylo asi 6x více rodičů než pro "elektroniku". Proto zavedení elektronické žákovské knížky nebudeme v tuto chvíli iniciovat. Děkuji Vám za pochopení.

 

Nejčtenější články