Anketa pro rodiče - výchovné působení

19. 01. 2017     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zveřejňujeme další, již sedmou část výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči, které proběhlo na základě požadavku zřizovatele školy, tj. města Hranice. Tentokrát zveřejňujeme část týkající se výchovného působení školy a také část Vašeho hodnocení mimoškolních aktivit.

Doposud jsme zveřejnili tyto části průzkumu:

Komentářů k této oblasti bylo velmi málo, přesto některé komentuji:

Škola nemá nabízet kroužky

Souhlasím s tím, že škola má plnit jiné a důležitější úkoly než naplňovat volný čas žáků. Také se soustředíme na zvyšování kvality výuky, vedení kroužků je pouze doplňková činnost. Přesto některé kroužky nabízíme dlouhodobě a s vysokou poptávkou, což svědčí o jejich kvalitě.

Doplňkových aktivit v rámci školního vyučování je moc

Při organizaci doplňkových aktivit máme vždy na mysli, zda je daná aktivita přínosná, zda vyučování vhodně doplní či zda nepomůže nahradit to, čím ve škole nedisponujeme. Dále musíme brát v úvahu finanční dostupnost nabízených akcí, poněvadž u některých aktivit, např. adaptačního pobytu, je žádoucí přítomnost všech dětí bez ohledu na jejich sociální zázemí. K tomu nám pomáháte i Vy tím, že podporujete žáky při sběru druhotných surovin či při vánočním jarmarku, poněvadž výtěžek z obou akcí jde do tzv. třídních fondů. Žáci si pak společně s třídním učitelem sami rozhodují, na co tento výtěžek využijí.

Během školní docházky organizujeme několik finančně náročnějších akcí (plavání, lyžařský výcvik, adaptační kurz, školy v přírodě, výjezdy do zahraničí). Postupně jsme jejich organizaci upravili tak, aby ve školním roce proběhla maximálně jedna finančně náročnější akce a tak, aby se všichni žáci mohli zúčastnit všech těchto nabízených aktivit.

Jak výchovně působí škola – oslava svátku Halloweeenu – oslava zla, smrti? Špatný strom nemůže nést dobré ovoce; dále Mikuláš – zaměření se na čerty. Proč se škola nezaměří na dobro – Mikuláše, anděly.

Velmi závažný dotaz, který nás nutí k zamyšlení. Skutečně osobně nevím, co vede rodiče v televizních reportážích v období Mikuláše k tomu, že děti straší čerty a ještě se u toho baví. Tradice chození Mikuláše s anděly i s čerty má u nás dlouhou tradici a na škole ji zajišťují žáci nejvyšších ročníků ve spolupráci s žákovským parlamentem. Dbáme na to, aby zejména mladší děti nebyli vystaveni strachu z čertů a tak jsou čerti upozaděni nebo do tříd menších dětí vůbec nevcházejí. Toto zajišťují třídní učitelé. Skutečně není naším zájmem děti vystavovat ve škole jakémukoliv stresu byť jen prostřednictvím maskovaných postav. V dalších letech na to budeme dbát ještě více a pečlivěji.

Halloweenský karneval není český tradiční svátek a začal se objevovat po zavedení anglického jazyka. Za tuto krátkou dobu si získal vysokou popularitu, na druhou stranu společnost rozděluje. Část společnosti jej odmítá. Nejlépe situace popisuje vyjádření vychovatelky školní družiny s dětmi do 9 let: "Některé děti se na karneval velmi těší a dlouho dopředu připravují se svými rodiči masky. Jiné děti by na karneval rády šly, ale nemají masku a jejich rodiče si to nepřejí. Třetí skupina dětí by karneval oželela. Co s tím mám dělat?" Skutečně se nemůžeme zavděčit všem. Důležité je si uvědomit, že ne všechny aktivity školy mohou být v souladu s nastavením dětí či jejich rodičů. Budeme na to pamatovat.

 

 

Nejčtenější články