Anketa pro rodiče - vedení školy

06. 02. 2017     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

V listopadu 2016 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření mezi rodiči. Oslovili jsme všechny rodiče žáků 2. až 9. tříd se žádostí o vyplnění dotazníku. Otázky se týkaly kvality výuky, klimatu školy, vedení školy, zázemí školy či náročnosti výuky. Do šetření se zapojilo cca 300 rodičů žáků naší školy. Postupně jsme Vás seznámili s výsledky tohoto šetření a chtěli bychom Vám poděkovat za Vaše zapojení se do něj. Vaše odpovědi pro nás byly povzbuzující, oceňující i inspirující. Přestože jsme si vědomi, že nemůžeme vyhovět všem, je našim cílem vzdělávat Vaše děti v laskavém a bezpečném prostředí tak, aby děti zažívaly opakovaně pocity úspěchu. Věříme, že se nám to, i s Vaši pomocí, bude dařit.

V dnešní poslední části Vás seznámíme s vyhodnocením Vašich odpovědí na otázky týkající se Vašeho zapojení do života školy a také Vám sdělíme výsledky hodnocení vedení školy z Vaší strany.

Již dříve jsme zveřejnili tyto části:

 

Nejčtenější články