Anketa pro rodiče - kvalita výuky

02. 01. 2017     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

V další části dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo na 300 rodičů žáků 2. až 9. ročníku naší školy, jsme se zajímali o Vaši spokojenost s kvalitou výuky. Byli jste jednak dotazování, zda děti získávají u nás ve škole požadované dovednosti a jednak jste hodnotili kvalitu jednotlivých předmětů. Také jste porovnávali, zda jsou ve výuce předmětů či v přístupu pedagogů velké rozdíly. Poslední část se zabývala vyhodnocením Vašeho názoru na hodnocení Vašich dětí a na jejich úspěšnost ve škole.

Za grafy opět připojuji komentáře k některým Vašim návrhům či námětům.

Doposud jsme zveřejnili tyto části průzkumu:

 

Nejčtenější články