Anketa pro rodiče - klima školy

30. 01. 2017     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

V deváté části zveřejňování výsledků dotazníkového šetření se budeme věnovat klimatu školy. Odpovídali jste na otázky, jak se Vaše dítě ve škole cítí a s čím se ve škole setkává. Dále jste uváděli, zda si přejete nějaké změny týkající se vztahů a atmosféry ve škole.

Již dříve jsme zveřejnili dotazníkové šetření v těchto oblastech:

K těmto oblastem jste neuváděli návrhy či připomínky, spíše jste psali komentáře. Dovolte mi, abych některé zveřejnil:

"Chování dětí navzájem mohu ovlivnit jen tak, že ovlivňuji své dítě. Že ho vychovávám a snažím se mu vštěpit, že to jak chci, aby se ke mně lidé chovali, tak se k nim musím chovat já – někdy je to těžké dítěti vštěpit, že by z toho nemělo slevit, když je to pro něj nevýhodné a ostatní se k němu nezachovají hezky. Nicméně to je život."

"Nemohu se vyjádřit, školu navštěvuje dcera a ne já"

"…jelikož ke všem těmto bodům vedeme děti sami, nedovedeme posoudit, do jaké míry se na tom podílí škola. Ale je správně, že tyto věci se ve škole probírají pro méně zodpovědné rodiče."

"Vztahy mezi žáky – jsou zrcadlem svých rodičů, změna musí být v rodině."

"Nemám potřebu se vyjadřovat. NEMÁME ŽÁDNÝ PROBLÉM."

"Jste prima parta na správném místě, volba ZŠ ŠROMOTOVO byla jednoznačně z nejlepších rozhodnutí dá se říci v životě naší rodiny."

"Více učit lásce k sobě, ostatním, přírodě, vlasti, Zemi. Hledat v dětech to dobré, neponižovat je. Učit moudrost! Od dětí nadaných chtít maximum, od dětí méně nadaných požadovat méně. Zaměřit se pořádně na jeden cizí jazyk. Hodnotit děti za to, co ví, a nehodnotit co neví a neumí. Vést ke zdravému sebevědomí. Učit a vychovávat tak, aby měly rády školu, učitelů si vážily a byly šťastné. Děkuji."

"Škola je velice přátelská k dětem"

"Na školu jsem dříve chodila – byla nic moc. Teď musím říct, že je to super – úroveň se zvedla o 100%"

 

Nejčtenější články