Rozvíjení učitelských dovedností

30. 08. 2015     sekce: Fotogalerie     autor: Olga Dřímalová     tisk: tisk článku

 Blíží se opět začátek nového školního roku. Odpočinutí učitelé naší školy se s chutí vrhli do úklidu a zdobení tříd. Obzvlášť náročné to bylo na prvním stupni, kde se ještě dokončovaly malířské práce po další rekonstrukci. Děti se tak mohou těšit na krásná nová umývadla a teplou vodu i ve třídách. Škola vzkvétá a my všichni v ní jsme na to náležitě pyšní.

  Především nám v novém školním roce půjde o děti a jejich vzdělání, ale také o to, aby se všechny ve škole cítily dobře a pohodově. Proto celý pedagogický kolektiv věnoval dva dny z prázdnin k dalšímu vzdělávání sama sebe. Naše síly směřovaly k rozvíjení učitelských dovedností. Věříme, že již roky máme s dětmi pěkné vztahy, získanými znalostmi je ještě prohloubíme a v našich třídách bude vládnout úsměv a krásná pracovní atmosféra. Nechceme totiž, aby se děti drtily učivo, ale chceme, aby se učily aktivně, kdy učitel jim dokáže modelovat dovednosti tak, aby díky nim  žák měl možnost se lepšit ve výkonech a zažít pocit úspěchu. Učitelé ví, jak diferencovat výuku a zohledňovat učební styly žáků.

  Nejen vážně, ale především vesele a zábavně jsme si ukázali mnoho zajímavých aktivizujících metod a metodických postupů, které je vhodné zapojovat do výuky co nejčastěji. Získali jsme konkrétní rady, jak  děti zapojit do práce, aby je jejich činnost těšila, bavila a aby při ní získali co nejvíce trvalých znalostí. Zhlédli jsme i ukázky filmových nahrávek přímo z výuky, které nám rovněž mohou být inspirací.

   Učitelé naší krásné školy chtějí, aby se všem dětem ve škole dařilo, proto každý z nich věnuje sebevzdělávání hodně času.  Kromě prázdninových školení absolvujeme mnoho dalších náročných kurzů, aktivit a náslechů během školního roku.  Máme ověřeno, a těší nás to, že se nám vše vrací při naší těžké práci a ve výkonech našich žáků při různých soutěžích, vědomostních olympiádách a jiných výkonech. Vážíme si ale i uznání z řad mnoha rodičů nám svěřených dětí.

  Škola je připravena otevřít svou náruč. Přejeme všem našim školákům  hodně úspěchů a šťastných úsměvů po celý náročný školní rok 2015 / 2016.

 

 

 

Fotogalerie