Zpráva z Čekyně

05. 09. 2019     sekce: Akce školy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Každoročně vyjíždíme s žáky 6. ročníku na začátku školního roku na dvoudenní adaptační kurz. Cílem kurzu je, aby se žáci a učitelé při náročném přechodu na 2. stupeň základní školy blíže poznali. Toto poznání je navíc cenné v tom, že probíhá v prostředí mimo školu a u jiných činností, než je standardní výuka. Kurz vedou pedagogové naší školy a účastní se jej noví třídní učitelé šestých tříd společně s případnými asistenty pedagoga. Naše zkušenosti potvrzují, že to vede k větší toleranci a respektu mezi jednotlivými účastníky vzdělávání a že se i tento kurz podílí na zlepšení klimatu ve škole.

Aktivity jsou zaměřeny na vzájemné poznávání se, na spolupráci, na dovednosti se dohodnout či na postřeh. Některé momentky najdete ve fotogalerii.

 

Fotogalerie