Tři dny s třídním

09. 09. 2015     sekce: Akce školy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Školní rok můžeme zahájit různě. První den školy můžeme pojmout slavnostně a hned od druhého dne se můžeme vrhnout do práce, můžeme učit hned podle rozvrhu. Takové zahájení asi známe my dospělí ze svých školních let. Organizační věci se řešily za pochodu, na systematickou práci na zlepšení vztahů ve třídě nebyl čas ani prostor.

Pro nás jsou vztahy mezi dětmi a mezi žáky a učiteli důležité. Proto zahajujeme školní rok relativně poklidněji, ale v každém okamžiku s vědomím přínosu pro klima školy. Během prvních tří dnů je se třídou třídní učitel, případně asistent pedagoga či párový učitel dané třídy. Během těchto tří dnů se věnují vysvětlování používání dokumentace školy (diářů, úkolníčků, šromožolíků), seznamují se s řády školy. Žáci společně vytvářejí pravidla třídy, kterými se každý žák a vyučující dané třídy bude řídit. Sděluji si své zážitky z prázdnin, prozrazují své koníčky, přednosti, případně se svěří s tím, co jim není příjemné. Ve skupinách či společně celá třída vytváří plakát s prázdnin, plakát s tím, co je spojuje, případně si mohou vytvořit vlastní třídní vlajku.

Minimálně třetinu času věnují žáci aktivitám osobnostní a sociální výchovy. Sdělují své životní vzory, vlastnosti, které na nich obdivují, poznávají své spolužáky dle jejich zálib, vytvářejí společnou třídní fotografii. Výstupy z těchto aktivit mohou sloužit k výzdobě třídy, což vede k tomu, že se děti cítí ve třídě příjemněji. Věříme, že se nám energie věnovaná do těchto aktivit vrátí v podobě příjemné, pohodové a pracovní atmosféry ve třídách během celého školního roku.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články