Školní kolo zeměpisné olympiády - výsledky

22. 01. 2015     sekce: Akce školy     autor: Tereza Cabáková     tisk: tisk článku

Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem
91 žáků. Témata:

pro 6. ročník  - Země ve vesmíru, mapa, atlas, litosféra, hydrosféra

pro 7. ročník - Evropa, mapa

pro 8. ročník - Asie, mapa

pro 9. ročník - ČR, politická mapa světa, hospodářství světa

A kdo byl nejlepší?
6.roč.: 1.Hegarová S. - 6.B,     2.Caletková M. - 6.A ,       3. Vystrčil M.- 6.A
7.roč.: 1.Hlavicová A.,             2.Šnejdrlová K.,                3. Bartošová M. - všichni  7.A
8.roč.: 1.Vavřík D.,                  2.Němcová K.,                 3. Nedbal J - všichni 8.A.
9.roč.: 1.a 2. - Hrbáčková S. a Kuča M.,                         3.Hendrychová K. - všichni 9.A

Děkujeme všem za účast a výhercům blahopřejeme.

 

Nejčtenější články