Sedmáci navštívili Muzeum J.A.Komenského v Přerově

06. 04. 2017     sekce: Akce školy     autor: Renata Dohnálková     tisk: tisk článku

V současné době se muzeum nachází v zámku Žerotínů. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny a každá třída se vydala se svým průvodcem na prohlídku. Během následujících téměř dvou hodin jsme zhlédli několik stálých expozic a výstav. Zajímavá byla návštěva expozice Archeologie, která se nachází v gotických sklepních prostorách. Viděli jsme hromadný hrob z Předmostí, mamutí kel, repliku Věstonické venuše a mnoho dalších zajímavostí, např. černou kuchyni z období středověku a nejstarší platidla na světě – hřivny. Poté jsme navštívili školní třídu ze 17. století, kde jsme se seznámili s životem a odkazem J.A.Komenského. Zjistili jsme, kdo tehdy chodil do školy, na co a čím vlastně děti psaly. Následovaly školní třídy z období Rakouska – Uherska, doby I. republiky a období poloviny 20. století. Všechny třídy a kabinet byly zařízeny dobovým nábytkem, pomůckami, mapami, dokonce i učebnicemi.Velmi se nám líbila expozice Entomologie a Mineralogie, kde jsme obdivovali 22 000 jedinců devíti tisíc druhů hmyzu z celého světa a přes 2 350 položek minerálů.Prohlídku jsme zakončili prohlídkou vyhlídkové věže. Návštěva muzea se nám líbila a doplnili jsme si naše vědomosti z dějepisu, literatury nebo přírodopisu.


 

 


 

 

 

Nejčtenější články