Návštěva partnerské školy v Hlohovci

06. 06. 2017     sekce: Akce školy     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Začátkem června  1. a  2. 6. 2017 jsme navštívili partnerskou školu v Hlohovci. Tradiční akce se těší velké oblibě a účastní se jí žáci od 6. do 9. ročníků naší školy. Mám radost z takových žáků, kteří se nebojí výzev a rozhodnou se překonávat překážky, které jim nové podněty kladou. Tyto děti se dokážou aktivně zapojovat do nabízených aktivit a pomáhají tuto akci partnerství uskutečňovat a tak naplňovat její cíle.

Cílem společného projektu je pomáhat žákům získávat nové vědomosti, dovednosti a postoje, které vedou ke kultivovanému chování, k samostatnému rozhodování a respektování práv a povinností občana naší republiky i Evropské unie.

Projekt mezinárodního porozumění nabízí žákům širší možnosti rozvoje zájmů a vede k provázanosti vzdělávání se životem mimo školu. Dny setkání otevírají žákům nové horizonty poznání.

Ve čtvrtek 1. června 2017 jsme po příjezdu a ubytování ve škole jeli společně s našimi slovenskými přáteli na turistický výlet. Cílem byl kopec Zobor ležící poblíž města Nitra. Zobor je nejvyšší vrchol v pohoří  Tribeč nad Podunajskou pahorkatinou a městem Nitra, jeho výška je 588 m n. m. Vrchol tvoří městský lesopark, po svazích jsou vinice. Zobor je vyhlídkový bod s nádhernou viditelností do širokého okolí. Měli jsme štěstí na výborné slovenské chlapce, kteří nám dokázali popsat vše, co se nám při krásné vyhlídce nabízelo. Při zpáteční cestě jsme se zastavili do nákupního centra Mlyny a nakoupili důležité „zbytečnosti“. Večer už byl věnován volné zábavě, kde jsme si mohli dostatečně popovídat a vyzkoušet znalosti porozumění obou jazyků. Odvážné děti měly příležitost vyzkoušet si horolezeckou stěnu a to pod vedením skutečného odborníka.

V pátek 2. června 2017 jsme se rozdělili do několika družstev a společně se slovenskými partnery jsme oslavili svátek Den dětí zajímavými soutěžemi. Ty se odehrávaly ve škole a ve sportovním areálu školy. Naši žáci soutěžili společně s třídními kolektivy ve 14 soutěžích: preťahovanie lanom, skoky na švihadle, trefa do sudu, hola hop, telefón nebo-li tichá pošta, bowling presúvanie pneumatikou, sliepočka, molekuly, žabka a skoky s fitloptou, doska, vodička a prelievanie. škola l´udskoti. Všechna stanoviště byla pro naše zástupce hlavně zkouškou porozumění slovenského jazyka, možností učit se respektovat navzájem a oceňovat zkušenosti. 

Akce přispívá prosazovat evropské vzdělávání. Velký podíl na organizaci mají tedy samotní žáci a učitelé, kteří akci koordinují a zabezpečují. Někteří zástupci partnerské návštěvy patřili již mezi zkušené reprezentanty naší školy, mnozí z nich však návštěvu uskutečnili poprvé. Nejmladší žáci tak měli oporu nejen ve svých učitelích, ale také ve svých spolužácích.

 

Děkuji všem žákům, kteří se aktivně podíleli na akci partnerství škol a paní učitelce Ivaně Andrýskové a Lence Preňkové za pomoc při organizaci tradiční akce. Letos probíhalo také setkání vedení našich škol. Pan ředitel Radomír Habermann a paní zástupkyně Miluše Kučírková tak dostali příležitost pohovořit si o vzdělávacích strategiích, učebních projektech, které během školního roku uskutečňujeme a akcích, jež se těší velké oblibě a provázejí naše žáky na cestě ke vzdělání. Poděkování patří také naší partnerské škole Podzámska Hlohovec za připravený program a organizaci obou dnů naší návštěvy.

Děkujeme však zejména našemu městu Hranice, které svou grantovou podporou umožňuje žákům ZŠ Šromotovo Hranice tuto partnerskou akci uskutečňovat . Díky tomuto příspěvku můžeme pokračovat v tvořivých aktivitách obou partnerských škol, které pomáhají  realizovat záměry našeho školského programu.

Naše partnerská návštěva je zdokumentována také fotografiemi, které nejlépe vystihují atmosféru a zážitky všech účastníků.

Autorem fotografií jsou: Lenka Preňková a Hana Purgertová

 

Zapsala: Hana Purgertová, koordinátorka akce partnerství

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články