Jazykové odpoledne

27. 04. 2017     sekce: Akce školy     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

V úterý 25. dubna 2017 se konalo tradiční jazykové odpoledne pro žáky 7. – 9. ročníků. Žáci vytvořili 5 týmů tak, aby jejich skupina měla zástupce všech 4 jazyků – AJ, NJ, FJ a RJ. Letos nás čekala slovní zásoba okruhu DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A CESTOVÁNÍ.

Zájemci mohli čerpat slovní zásobu již před samotným soutěžním odpolednem, neboť v koridoru chodby 1. poschodí budovy 2. stupně jsou velkým pomocníkem tematické jazykové nástěnky.  Zde žáci pravidelně nacházejí skupiny slovní zásoby na určitá témata a to ve všech 4 jazycích. Dochází tak k osvojování nových slov, opakování známého a k porovnávání podobností slov. Veselé nástěnky jsou motivací pro žáky a slouží k rozvíjení slovní zásoby, tolik nezbytné pro samotný rozvoj jazykových znalostí a také schopností.

Náplň soutěžního odpoledne byla velmi pestrá. Soutěžící pojmenovávali dopravní prostředky podle zvuků a zapisovali je ve všech 4 jazycích. Společně luštili osmisměrky, křížovky, hádanky, puzzle či doplňovali větná sdělení. Odvážlivci také předváděli svým kamarádům určitý dopravní prostředek podle vylosované karty. Nejen rychlé vyhledávání ve slovnících pomáhalo soutěžícím uspět. Bylo nutné vybrat vhodnou taktiku a strategii, spolupracovat navzájem a komunikovat tak, aby se úkol zdařil. Běhací diktát patřil k těm úkolům, které prověří spolupráci skupiny a jejich cestu ke společnému cíli. Na závěr jsme měli možnost slyšet mluvené projevy ve všech 4 jazycích. Jejich zdařilé zvládnutí udělalo všem radost.

Všichni účastníci byli odměněni účastnickým certifikátem a drobnými dárky. Soutěžící, kteří se umístili na předních místech obdrželi  pěkné odměny.

Blahopřejeme všem žákům, kteří se zúčastnili! Vítězi jsou VŠICHNI!

Všem děkuji za jejich účast. Děkuji také organizačnímu týmu za odborný dohled a kontrolu výsledků.

Poděkování patří kolegyním: Marii Šturmové  – ruský jazyk, Ellen Hašové – německý jazyk, Lence Preňkové – francouzský jazyk a Jitce Fraisové – anglický jazyk.

Zapsala koordinátorka akce: Hana Purgertová

Foto: E. Hašová, H. Purgertová, L. Preňková

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články