Jarní sběr starého papíru

17. 05. 2016     sekce: Akce školy     autor: Jan Bouchala     tisk: tisk článku

V letošním roce bylo odevzdáno 22 466 kg starého papíru. Do sběru byly zapojeny i děti z mateřské školky.

Potěšitelná je skutečnost, že množství odevzdaného papíru „zachrání“ více než 374 stromů! Výtěžek sběru bude použit na aktivity tříd.

Pořadí tříd podle množství odevzdaného papíru:

Třída

Celkem

Průměr na žáka

Pořadí

1.A

1216

48,64

5.

1.B

695

31,59

13.

1.C

443

18,46

14.

2.A

1086

47,22

6.

2.B

1064

42,56

10.

2.C

1202

54,64

3.

3.A

1252

46,37

7.

3.B

1187

45,65

9.

3.C

778

33,83

11.

4.A

1061

46,13

8.

4.B

1043

49,67

4.

4.C

676

33,80

12.

5.A

1561

60,04

1.

5.B

388

15,52

15.

5.C

1171

58,55

2.

1. stupeň

14823

42,11

-

6.A

600

20,00

6.

6.B

1829

63,07

1.

7.A

596

20,55

5.

7.B

1360

54,40

3.

8.A

1495

57,50

2.

8.B

351

16,71

8.

9.A

863

33,19

4.

9.B

281

17,56

7.

2. stupeň

7375

36,11

-

žáci celkem

22198

39,92

-

ostatní

268

 

 

CELKEM

22466

 

 

 

Nejčtenější články