Exkurze do Muzea Komenského v Přerově

10. 04. 2015     sekce: Akce školy     autor: Dagmar Janoušková     tisk: tisk článku

Ve čtvrtek 9. dubna 2014 žáci 7. A navštívili Muzeum Komenského v Přerově. Pan průvodce nás nejprve vzal do sklepení, kde je umístěna sbírka nazvaná Archeologie Přerovska. Obsahuje předměty od starší doby kamenné, přes období mladší a pozdní doby kamenné, doby bronzové, přes epochu středověku až po raný novověk (do konce 17. století).  Prohlédli jsme si předměty denní potřeby, nástroje, pomůcky, zbraně popř. součásti výstroje, šperky, toaletní potřeby, součásti oděvu zhotovené z keramiky, kamene, kosti a parohu, kovu (měď, bronz, železo, zlato, stříbro). Nás však nejvíce zaujaly kosterní pozůstatky lovné zvěře poslední ledové doby  z nejvýznamnější lokality Přerovska - Předmostí (včetně proslulých mamutích kostí, klů a stoliček). Především dívky obdivovaly velkomoravské šperky ze zlata, stříbra a bronzu z období raného středověku. Všimli jsme si také významné středověké mince – pražského groše Václava II. a kopie věstonické Venuše.  Zajímavá byla i tzv. „černá kuchyň“ z 16. století.

Další část prohlídky se týkala života, díla a odkazu J. A. Komenského, Učitele národů.  Dozvěděli jsme se nové informace o jeho těžkém životě, seznámili jsme se s jeho představou změn ve školství. Chvíli jsme se opravdu cítili jako v jeho době, protože jsme seděli ve třídě, která byla replikou třídy ze 17. století. Trošku jsme se lekli metličky na učitelském stole, pobavila nás tzv. oslovská lavice pro zlobivé žáky (nad ní byl umístěn obraz oslíka). Všimli jsme si i velmi podrobné mapy, do které zakreslil Komenský nejen Hranice, ale i hranickou propast. Přemýšleli jsme, jak bychom se v takové třídě cítili.  Postupně jsme si prohlédli další třídy od poloviny 19. století do doby socialismu. Krásnými exempláři byl vybaven učitelský kabinet, zvláště telefon, telegraf a fotoaparáty byly svou velikostí nepřehlédnutelné. Nejvíce pomůcek bylo do předmětu přírodozpyt – dnes jsou to fyzika a chemie.

Poté jsme se přesunuli do etymologické sbírky plné cizokrajných i českých motýlů, brouků a pavouků, prohlédli jsme si i mineralogickou sbírku, ve které si každý našel to své.

Na závěr jsme vystoupili po 72 schodech  na věž přerovského zámku (má výšku 43 metrů), prohlédli si z dalekohledů okolí. V dálce jsme viděli i hrad Helfštýn,  zahalený v jemné mlze.

Téměř dvouhodinovou prohlídku muzea jsme si společně užili, každý z nás si odnesl hezké zážitky a určitě jsme se všichni dozvěděli nové informace z různých oborů. Před muzeem jsme si ještě zopakovali, že socha muže s knihou není postava J. A. Komenského, ale významného přerovského rodáka Jana Blahoslava.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články