Volnočasové aktivity

Žáci se mohou hlásit do zájmových kroužků, jejichž přehled uvádíme. Kroužky se otevírají při nejnižším počtu 12 žáků. Uvedená cena je za celý školní rok 2019/2020, případně za jiné uvedené období. Kroužky mohou navštěvovat pouze děti, které odevzdaly písemnou přihlášku a uhradily poplatek za návštěvu kroužku. Pokud poplatek nepřesahuje 500 Kč za celý školní rok, platí se jednorázově celá částka do 30.9.2019. Při vyšší částce je možné splatit kroužek ve dvou splátkách splatných k 30.9. a 28.2. Údaje k bezhotovostní platbě najdete na přihlášce do kroužku. Přihlášky do jednotlivých kroužků získáte po kliknutí na název daného kroužku.

Pokud chce dítě ukončit docházku do kroužku dříve než na konci školního roku, musí se písemně odhlásit. Odhlášku naleznete zde.

Zájmové útvary pro školní rok 2019/2020

Zájmový útvar

Vyučující

Hod

Den

Od - do

Cena za rok

Keramika

1. – 3. třídy

Mrnuštíková J., Mgr.Hawigerová M.

1

úterý

14:00 – 15:00

500 Kč

Keramika

1. – 3. třídy

Mrnuštíková J., Mgr.Pavlicová E.

1

střda

14:00 – 15:00

500 Kč

Zdravotně-kompenzační cvičení

ŠD

Mgr. Tomečková Dagmar

1

 

úterý

 

14.30 – 15.15

0 Kč

Míčové hry

3. - 5. třídy

Mgr. Bouchala J.

1

pátek

13:30-14:15

400 Kč

Míčové hry

6. - 9. třídy

Mgr. Bouchala J.

2

úterý

15:15 - 16:45

600 Kč

Stolní a společenské hry

1. - 6. třídy

Mgr. Bouchala J.

2

úterý

13:45 – 15:15

500 Kč

Výtvarný

1. – 5. třídy

Bc. Polláková M

2

liché pondělí

13:30 – 15:30

1000 Kč

Čtenářský klub

1. – 6. třída

Mgr. Hawigerová M.

Řepová Markéta

2

středa

13:30-15:00

0 Kč

Výtvarný

Bc. Polláková M.

2

liché pondělí

13:30 – 15:30

150 Kč/měsíčně

Angličtina hrou

Bc. Polláková M.

1

liché pondělí

12:00 – 12:30

150 Kč/měsíčně

Logopedická prevence

Bc. Polláková M.

0,5

1

liché pondělí

lichá středa

12:45 – 13:15

12:00 – 13:00

150 Kč/měsíčně

Logopedická prevence

Passingerová J.

0,5

1

sudá středa

sudý čtvrtek

12:00-12:30

12:00 – 13:00

150 Kč/měsíčně

Sportovně pohybový

Passingerová J.

2

sudé úterý

od 2. pol.

12:30 – 14:00

150 Kč/měsíčně

Turistický

Passingerová J.

2

sudá středa

12:30 – 14:00

150 Kč/měsíčně

Pohybový

ŠD

Bc. Smolová T.

1

pondělí

15:00 – 16:00

0 Kč

Jóga pro děti

ŠD

Musilová R.

1

středa

15:00 – 16:00

0 Kč

Vařeníčko

ŠD (1.-4. třída)

Sobotková M., Steckerová M.

1

úterý

14:30-16:00

1 000 Kč

 

Výtvarný kroužek

Abstract art 23.9.2019