Ceny obědů

Ceny obědů od 1.1.2017:

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku a svačinu
Děti mateřské školy 3 - 6 let 16 Kč 7 Kč
Žáci mateřské a základní školy, studenti středních škol 7-10 let 19 Kč xxx
  11-14 let 22 Kč xxx
  15 a více let 25 Kč xxx
Zaměstnanci základní školy xxx 25 Kč xxx
Zaměstnanci gymnázia a ZUŠ xxx 60 Kč xxx
Cizí strávníci xxx 62 Kč xxx

Čip pro odběr stravy: záloha 120 Kč

Upozornění

Zaměstnanci, žáci a studenti po dobu nepřítomnosti ve škole (nemoc, dovolená, prázdniny, ...) nemají nárok na dotovaný oběd. Po dobu této nepřítomnosti ve škole si mohou oběd zakoupit jako cizí strávník: Žáci si první den nemoci mohou vyzvednout dotovaný oběd do jídlonosičů.

Věk strávníků Cena za oběd
3 až 6 let 51 Kč
7 až 10 let 54 Kč
 11 až 14 let 57 Kč
15 a více let 60 Kč
Zaměstnanci a cizí strávníci 62 Kč

Odhlášky obědů

Obědy se odhlašují jeden den dopředu, např. telefonicky na tel. 581 601 299 či 774 470 723, nejpozději do 14:00 hodin. V případě nemoci žáka je možná odhláška ráno do 8:00 hodin.