Dějepisná olympiáda

28. 11. 2019     sekce: Úspěchy žáků     autor: Renata Dohnálková     tisk: tisk článku

Školního kola Dějepisné olympiády se v letošním roce zúčastnilo 23 žáků 9. tříd. Téma letošního ročníku bylo „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“. Otázky byly poměrně těžké, vyžadovaly nejen základní, ale i hlubší znalost historie přelomu 19. a 20. století.  Vztahovaly se k významným osobnostem, ale i kultuře, politice a hospodářství. Podstatné byly také otázky vztahující se k mezinárodním vztahům před I. světovou válkou a následně k vzniku Československé republiky v r. 1918. Za úspěšné řešitele jsou považováni žáci, kteří získali minimálně 60 % bodů z celkového počtu 65, tedy 39 bodů.

Tuto podmínku všichni níže zmínění žáci splnili.

Vítěz postupuje do okresního kola, které se bude konat v lednu 2020 v přerovském vzdělávacím středisku Atlas-Bios.

 

Na předních místech se umístili:

 

1. místo     Kolářová Jana                      9.C

2. místo     Janečková Karolína             9.A

3. místo     Hawiger Štěpán                    9.B     

4. místo     Kopetzká Alexandra            9.C

5. místo     Zedek Marek                        9.A

6. místo     Habermannová Tereza        9.A

7. místo     Šimková Karolína                9.A

8. místo     Horníková Míša                    9.A

9. místo     Symerská Kateřina               9.C

10. místo   Mikšíková Jana                     9.C

                   Skálová Soňa                         9.B

 

Všem, kteří se olympiády dobrovolně a aktivně zúčastnili, děkujeme. Vítězce/ vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole.