Jak letos proběhne Pohádkové učení?

21. 10. 2016     sekce: Předškoláci     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

pokud máte doma předškoláka a pokud uvažujete o naší škole jako vhodné škole pro Vaše dítě, dovolte mi, abych Vám nabídl cyklus Pohádkového učení. Jedná se o setkání dětí - budoucích prvňáčků, jejich rodičů a učitelů naší školy, na kterých si rozvíjejí základní dovednosti pro úspěšný vstup do první třídy. Výhodou je, že rodiče vidí, jak jejich děti tyto dovednosti zvládají, jak spolupracují se svými vrstevníky, vidí také naše učitele při práci. Všechny tyto poznatky jim pomohou zodpovědněji se rozhodnout pro případný odklad školní docházky či jim ukáží, jakým způsobem mohou jednotlivé dovednosti do nástupu do školy rozvíjet.

Učitelé vidí své budoucí žáky také nanečisto a mohou být Vám, rodičům, nápomocni při tipech, jak se můžete svým dětem dále věnovat. A děti poznají i jiné budoucí spolužáky než jen kamarády ze školky, zorientují se ve školní budově. To vše napomůže k úspěšnějšímu vstupu Vašeho dítěte do školy.

O Pohádkové učení je vždy na naší škole velký zájem. Proto mi dovolte seznámit Vás, jakým způsobem bude letos organizováno. Zásadním způsobem do jeho organizace promluvila změna školského zákona, která přesunula zápis ze začátku února až na duben (blíže si o organizaci zápisu můžete přečíst zde).

Pohádkové učení proběhne v tomto školním roce v následujících termínech:

1) Pondělí 16. ledna 2017, od 16:00 hodin - napoprvé bez dětí, proběhne beseda s rodiči na téma školní zralosti, průběhu zápisu, kritéria přijetí do naší školy a podmínek pro žádost o odklad školní docházky. Zásadní změnou školského zákona je to, že potřebná doporučení k odkladu je nutno předložit do 30. dubna. Proto je nutné si vyšetření v poradnách domluvit již na období únor až duben. Po zápisu, který proběhne 7. a 8. dubna 2017, by poradny z kapacitních důvodů vyšetření nezvládaly.

2) Pondělí 20. února 2017, od 16:00 hodin - Pohádkové učení s dětmi, celou hodinu budete moci své děti sledovat při zvládání jemné a hrubé motoriky, při prostorové orientaci, při poznávání barev, geometrických tvarů, sluchovém vnímání, zrakové percepci.

3) Pondělí 13. března 2017, od 16:00 hodin - druhé Pohádkové učení s dětmi, tentokrát motivované jinou Pohádkou a s jinými aktivitami

4) Pátek 7. dubna od 14:00 do 18:00 hodin, sobota 8. dubna od 9:00 do 11:00 hodin - zápis do 1. třídy

5) Pondělí 15. května 2017, od 16:00 hodin - setkání s budoucími prvňáčky

6) Pondělí v druhé polovině června, od 16:00 hodin - setkání s rodiči budoucích prvňáčků, s třídními učitelkami prvňáčků, vychovatelkami, vedením školy a vedoucí škoolní jídelny, rozdělení dětí do tříd.

O realizaci každého setkání Vás budeme ještě informovat prostřednictvím školního webu minimálně jeden týden předem. Pokud nám dáte k dispozici na prvním setkání mailové adresy, pozveme Vás i elektronicky. Těšíme se na Vás.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články