Zápis z listopadové schůzky ŽP

11. 11. 2015     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Co jsme projednávali:

  • Jak se daří plnit úklid okolí školy – zatím se na úklidu okolí školy podílely jen některé  třídy, ale podle kontroly členů parlamentu je prostor u školy v pořádku, třídy se snaží provádět úklid zodpovědně. Většinou je úklidu přítomen i třídní učitel nebo třídní učitelka.
  • Při hodnocení akce sběr starého papíru ještě připomenout, kam bude směřovat  výtěžek - pokračujeme ve  sponzorství lva v ZOO Zlín a podzimní peníze si mohou žáci užít společně s kolektivem třídy. Nezapomenout, že každá třída se bude na sponzorství podílet poměrnou částkou podle počtu žáků ve třídě. Úkolem zástupců parlamentu je působit dostatečně motivačně a efektivně na nezainteresované žáky /žáky nemající příliš zájem/ a docílit tak splnění cíle. Třídy, které vyhrály, zase dostávají 1 DEN pro akci třídy.
  • hodnocení akce  HALLOWEENSKÝ KARNEVAL – pochvala všem, kteří se podíleli na organizaci. Všichni organizátoři obdrželi malou odměnu v podobě sladkostí a při čtvrtletním hodnocení dostanou pochvalu TU. Tradice konání bude zachována.

 SEZNAM ORGANIZÁTORŮ HALLOWEENSKÉHO KARNEVALU 26. 10.2015

4. C SEIBERT, SPILKOVÁ

6. A HELSNEROVÁ, LÝSKOVÁ, KOLÁČKOVÁ, MYKYTINOVÁ

6. B ŠPIŘÍKOVÁ, VAŠÍČKOVÁ, PAVLICOVÁ, BRYCHTOVÁ, DÁN, KOPECKÝ

7. B  VAŘEKOVÁ, SKÁCELOVÁ, KOČNAROVÁ, MARÓDIOVÁ, ROSSNER, BREZÁNSKÝ, NĚMCOVÁ, VINCKEROVÁ, NOVÁKOVÁ, BARTSCHOVÁ

8. A KUBÍKOVÁ, VOLKOVÁ, HENDRYCHOVÁ, DUŠÁNKOVÁ, ADZIMOVÁ, SMEJKAL

8. B GAJDOŠOVÁ, TĚŠICKÁ

9. A  KASPAR, PETŘEK, HONEŠOVÁ, ŠUPOLOVÁ, ŠVÁBENSKÁ, VAVŘÍK, VYSLOUŽILOVÁ, TOMEČKOVÁ, SKÁCELOVÁ, MAREČEK, SEHNALÍKOVÁ, ROTHOVÁ, ŠPIŘÍK

9. B  BÁRTKOVÁ, VACULÍK, ORAVOVÁ, PECHOVÁ, KUBALÍKOVÁ, DUCHOVIČOVÁ, FILIPI

  • vyhlášení soutěže pro žáky 1. stupně „Vánoční zdobení tříd“:  oznámíme kritéria soutěže, bodové hodnocení, odměny, termín, kdy bude porota třídy hodnotit a kdo bude v porotě /předběžný termín hodnocení tříd 22. 12. 2015/, porota bude hodnotit především podíl žáků na výzdobě, originalitu a nápaditost, zapojení třídy, porota se může také zeptat, kdo výrobky vytvářel.
  • Mikulášská nadílka a její zajištění žáky 9. A, B tříd – v pátek 4. 12. 2015 budou vybraní žáci devátých tříd navštěvovat třídy a rozdávat odměny hodným dětem. Letos si třídní kolektivy připraví pro Mikulášskou návštěvu pěknou písničku nebo básničku, aby si odměnu všichni zasloužili. Kratičké vystoupení PROSÍM nesmí být delší než 1 minutu.
  • Zpívání k Vánocům –  loňské zpívání se líbilo, bude dobré v akci pokračovat. Původní myšlenku zpívat okolo vánočního stromečku, ale ještě neopouštíme – možná se někdy podaří uskutečnit.
  • Žáci 4. a 5. ročníků budou mít odpolední karnevalovou akci a 2. stupeň disko až v druhém pololetí. Přesné datum si ještě stanovíme.

Různé:

Prosba – ve společných šatnách bychom chtěli více háčků.

Rádi bychom, aby si žáci dávali u jídelny aktovky do polic. Je nás sice mnoho, ale když se chce, tak to jde!

Prosíme žáky, aby si prohlédly zapomenuté věci v prostoru pod schodištěm. Nevypadá to hezky! Odneste si, co vám patří. Nebo vám opravdu NIC nechybí????       

POCHVALA:

Máme velkou radost, když jdeme naší školou, hezky se na sebe podíváme a pozdravíme se.

Hned je nám veseleji :- D           

 

Zápis provedla: Hana Purgertová, vedoucí školního parlamentu


POZOR! POZOR!

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA BUDE 7. 12. 2015 !!!!!