Zápis z dubnové schůzky ŽP

12. 04. 2017     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Zápis z 6. schůzky ŽP:

  1. Bleší trh – připomenout změnu termínu – pondělí 24. 4.2017 od 13:30 – 15:00 – aktuální informace budou na panelu i na webu školy.
  2. Sběr papíru – květen – část peněz poputuje na sponzorství lva v Lešné, zbytek bude do fondu tříd.
  3. Focení tříd – květen.
  4. Úklid okolí školy dle rozpisu – pozor uklízíte vždy dvě třídy, proto se můžete domluvit na termínu úklidu.
  5. Informace o třídních fondech zasílá p. Mrnuštíková v přehledných tabulkách.  Děkujeme za její práci!

  6. Den učitelů – v úterý 28. 3. 2017 oslavili naši pedagogové svůj svátek. Každý pedagog dostal malý dárek od svých žáků.   Děkujeme SRPŠ za finannční příspěvek!!!
  7. Akce „RUN FOR HELP“ - !!!!!!!! velmi důležité bude domluvit termín, kdy poběžíme a jakou si stanovíme částku peněz. /navrhujeme 11. 5. 2017 a částku  5 Kč za uběhnuté 1 kolo.  Potřebné informace včas obdržíte!
  8. Bylo vyhověno prosbě o možnost zavedení půjčovních hodin knihovny pro 1. stupeň   i odpoledne. Děkujeme p. uč. Hawigerové.
  9. Žádáme žáky, kteří ukončí vyučování, aby po přezutí opustili budovu školy a nezdržovali se na prostranství před školou. I odpoledne probíhá výuka a někteří žáci svým pokřikováním výuku ruší. Dbejte také na bezpečný pohyb a udržujte travnaté plochy.

Zapsala: Hana Purgertová