Třetí schůzka ŽP

22. 11. 2016     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

V pondělí 21. 11. 2016 se konala TŘETÍ schůzka žákovského parlamentu

ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice.

Program a výsledky jednání schůzky:

1. Hodnocení karnevalu Halloween: Školní parlament pochválil všechny organizátory z řad žáků. Ještě jednou ŽP vyslovuje poděkování také všem učitelům, kuchařkám, rodičům, za jejich podíl na této halloweenské akci a velice děkuje našemu SRPŠ za jejich  finanční příspěvek.

2. Středy bez mobilu: Většina tříd si středu bez mobilu užívá povídáním s kamarády a spolužáky, hraním piškvorek, čtením knížek, procházením po chodbách nebo kreslením. Dvě třídy zatím mají ve svých řadách žáky, kteří s touto výzvou bojují a jejích vůle zvládnout tento cíl je slabá. Domluvili jsme se, že takovým spolužákům budeme pomáhat tuto akci zvládnout a také požádáme o pomoc třídního učitele nebo třídní učitelku. Jsme rádi, že je nás z naší školy MNOHO, kdo nejsou tzv. „závisláky a otroky“ mobilů.

3. Mikulášská družina: Náš školní parlament napsal panu Mikuláši a jeho družině prosbu o návštěvu naší školy. Návštěva se uskuteční v úterý 6. 12. 2016. Po 1. vyučovací hodině bude pan Mikuláš se svou družinou chodit po třídách. Každá třída si připraví básničku nebo písničku a pak určitě dostane sladkou odměnu.  

4. Vánoční zdobení tříd: Třídy se rozhodnou, které z nich se zapojí do soutěže VÁNOČNÍ ZDOBENÍ TŘÍD. Prostřednictvím zástupců ŽP se do soutěže přihlásí. Třídy, které se budou chtít zůčastnit , budou v úterý 20. 12. 2016 bodovány.

5. Porota složená z členů parlamentu bude třídy hodnotit v úterý 20. 12. 2016. Začneme po svačinové přestávce v 10 hod. Budeme  hodnotit vlastní výrobky a zapojení žáků. Je tedy vhodné, aby třídu zdobili samotní žáci. Pomoc učitelů v 1. a 2. třídách je dovolena.

6. Zájem o automat: Někteří žáci naší školy si přejí, aby byl znovu umístěn do přízemí AUTOMAT na oplatky, tyčinky, apod. Zjistíme zájem a výsledek předáme vedení školy.

Zapsala: Hana Purgertová

Další schůzka žákovského parlamentu bude

19. 12. 2016 v 13:35 v učebně č. 72.