Novinky a zprávy žákovského parlamentu

24. 04. 2015     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Zprávy ze ŽP:

  • Úklid okolí školy – třídy vše plní. Ty třídy, které ještě úklid čeká, sledují rozpis úklidu.
  • Peníze za sběr a vánoční jarmark jsou k dispozici u naší paní sekretářky J. Mrnuštíkové.  Paní učitelky si je mohou vyzvednout.
  • Nezapomeňte využít skvělé finanční podpory KRPŠ – na vaše výlety a  školy v přírodě.
  • Nahlásit, kdo chce hodiny do třídy – TU si mohou koupit  sami nebo nahlásit váš zájem o zakoupení.
  • 1. Apríl KLOBOUKY se povedl – bylo však obtížné pořídit fota, protože 2. stupeň měl hudební akci a po 2. hod odcházel.
  • Akci Run for Help – sledovat , promyslet a popř. účast příští rok.
  • Přístup na wifi budou postupně získávat žáci podle prospěchu – jedničkáři na 2. stupni už přístup mají. Postupně budou získávat přístup další šikovní žáci.
  • Zjistit, co ještě by určitě mělo být  v prvních 3 dnech s třídním učitelem na začátku školního roku.
  • Provést hodnocení školních webových stránek podle dotazníku.
  • Motivovat a povzbudit spolužáky v akci sběru papíru – nezapomeňte na to, že znovu přispějeme na LVA V ZOO LEŠNÁ  ZLÍN.

Další schůzka ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU BUDE 4. 5. 2015 v 13:40 v učebně č. 72.

Zápis provedla: Hana Purgertová