Mikuláš navštívil naše žáky

08. 12. 2016     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Svatý Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí. Bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu, celý kostým většinou doplňuje bílý plnovous. Mikuláše podle tradice doprovází anděl, celý v bílém s bělostnými křídly, jako symbol dobra. Poslední postavou v trojici je čert, který děti straší svým hrozivým vzhledem a je symbolem zla. Čert většinou nosí řetěz, kterým hrozivě chrastí a pytel, aby si v něm mohl zlobivé děti odnést do pekla.

Tradice tohoto předvánočního svátku říká, že v předvečer svátku sv. Mikuláše obchází Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi. Letošní školní rok si na nás Mikuláš udělal čas na začátku svého svátečního dne 6. prosince. Tak jako každý rok se svatý Mikuláš ptal dětí, zda jsou hodné, připravují se na vyučování a pomáhají si. Každá třída přednesla básničku nebo zazpívala písničku. Všechny hodné děti dostaly sladkosti, a některé děti dostaly dokonce i věcný dárek za nějaký pěkný čin pro třídu nebo pro své kamarády. Zlobivé děti dostávají pouze uhlí nebo brambory, což jsou dárky "od čerta", ale na naší škole čert zlobivce nenašel.

Atmosféru Mikulášské návštěvy si můžete vychutnat prohlédnutím fotografií.

Děkujeme SRPŠ za finanční podporu pro nákup sladkostí a dárků pro naše žáky. Poděkování patří také žákům 9. ročníků za přípravu a realizaci tradiční Mikulášské návštěvy na naší škole.

Zapsala: Hana Purgertová

 

 

Fotogalerie