Druhá schůzka ŽP

18. 10. 2016     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

 

V pondělí 17. 10. 2016 se konala DRUHÁ schůzka žákovského parlamentu

ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice.

Program a výsledky jednání schůzky:

1. Prezentace členů ŽP ve vitríně vchodu školy – zrealizováno podle domluvy v září. Fotografie se povedly a spolužákům i rodičům se veselé fotky líbí.

2. Nápady na nový školní rok: V tomto školním roce bychom chtěli uspořádat DISCO pro žáky 2. stupně. Je na nás, který termín si zvolíme a jak si akci naplánujeme. Také bychom chtěli v prvním týdnu školy v září více dnů s třídním učitelem/učitelkou nebo chceme zařadit podobnou aktivitu v druhém pololetí.

3. Sběr papíru: zapojily se všechny třídy, výsledky budou příští týden /informuje p. uč. Straka a p. uč. Bouchala/

4. Mobily ve škole - používat v souladu s nastavenými pravidly a podle programu a zaměření výuky /činnost s aplikacemi, vyhledávání informací, slovíček, relaxační hudba ve VV apod./. Zastáváme názor, že v současnosti lze považovat mobil, tablet či jinou běžně používanou spotřební elektroniku za obvyklé věci, které můžeme nosit do školy. Využíváme je ve výuce a o přestávkách tak, že nikoho nevyrušují a neomezují /hlasitost, nevhodné hry!!!/. My chceme vyzkoušet na naší škole něco nového, jiného, co směřuje k formování dobrého klimatu ve škole, k rozvoji komunikativních dovedností žáků a přátelské atmosféře.  Pojďme tedy vyzkoušet AKCI: 1 DEN V TÝDNU BEZ MOBILU. Jak to bude fungovat?

Každou středu v týdnu v 7:55 si vypnete mobil a nebudete jej používat až do doby odchodu ze školy, kdy si mobil ve vestibulu školy můžete zapnout a pak odcházíte ze školy domů. Mobil můžete použít po dohodě s vyučujícími v  nutných situacích a ve výuce jako nezbytný prostředek vyučování. Pojďme se společně učit dodržování dohod a trénovat svou vůli – vydržíme?!

STŘEDA BEZ MOBILŮ ZAČÍNÁ 2. 11. 2016

5. Úklid okolí školy – hlídáme si svůj termín

6. Halloweenský karneval pro 1. – 3. ročníky se koná v pondělí 31. 10. 2016, začátek 14:30 hod , ukončení 16:30, organizátoři půjdou od 12 hod do 17 hod. V poledne půjdeme společně na oběd a pak budeme chystat stanoviště. Nutno zajistit masky!

 Koordinátorka Halloweenské akce : M. Dušánková, 9. A.

Schůzka pro pořadatele je v pátek 21. 10. 2016 o velké přestávce v učeb. č. 72.

                                        Zapsala : Hana Purgertová