Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017
Prázdniny

Datum
Prázdniny
26.10 - 27.10.2016
podzimní prázdniny
23.12.2016 - 2.1.2017
vánoční prázdniny
3.2.2017
pololetní prázdniny
6.2.- 12.2.2017
jarní prázdniny
13.4.2017
velikonoční prázdniny
1.7.- 1.9.2017
hlavní prázdniny

Svátky – volno žáků

Datum
Svátek
28.9.2016
Den české státnosti
28.10.2016
Den vzniku samostatného Československa
17.11.2016
Den boje studentů za svobodu a demokracii
1.5.2017 Svátek práce
8.5.2017 Den osvobození od fašismu
14. a 17.4.2017 Velký pátek a Velikonoční pondělí

Pedagogické rady

Den
Datum
Hodnocení
Pondělí
21.11. 2016
hodnocení 1. čtvrtletí roku
Pondělí
23.1. 2017
hodnocení 1. pololetí roku
Pondělí
10.4. 2017
hodnocení 3. čtvrtletí roku
Pondělí
26.6. 2017
hodnocení 2. pololetí roku

Třídní schůzky a konzultace

Den
Datum
Schůze
Úterý
13.9.2016
třídní schůzky
Úterý
25.10.2016
konzultační hodiny
Úterý
29.11.2016
konzultační hodiny
Úterý
10.1.2017
konzultační hodiny
Úterý 28.2.2017 třídní schůzky
Úterý
28.3.2017
konzultační hodiny
Úterý
25.4.2017
konzultační hodiny
Úterý
30.5.2017
konzultační hodiny