Formuláře a dokumenty

Dokumenty si otevřete tak, že na ně kliknete levým tlačítkem myši

Dokumenty si stáhnete tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky si vyberete Uložit cíl jako...

Název 

Dokument

Odhlášení žáka z naší školy

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do školy v přírodě

Písemný souhlas rodičů se zařazením do LVVK

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na LVK nebo ŠvP
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti

Přihláška na plavecký výcvik

Smlouva o poskytnutí finančního daru

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte na LVK nebo ŠvP

Zápisový list - zápis 1. třída

Žádost o odklad

Žádost o povolení vzdělávání podle IVP

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z  TV

Žádost o uvolnění z vyučování (např. týdenní rekreace)

Žádost o uvolnění z výuky na kratší období 

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu

Žádost o změnu volitelného předmětu

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017  
VZOR_odvolání1  
VZOR_odvolání1