Akce školy

Akce školy během 1. pololetí školního roku 2017/2018

datum

název akce

ročník

odpovídá

Září

12.9.

Třídní schůzky

1. – 9. roč.

všichni PP

11. – 15.9.

Besedy s MP, téma Bezpečné chování

1. a 2. roč.

Tomečková

 

Adaptační pobyt

6. roč.

TU, Hlaváčová

 

Slavnostní vítání prvňáčků

 1. roč.

TU

 

Prvňáčkův týden

 1. roč.

TU

 

Plavecký kurz

 2. a 3. roč.

TU

do konce září

Logická olympiáda – ukončení registrace

MŠ, 1. - 9. roč.

Polláková, vyučující M

 

Barevný den a den bez aut

ŠD

vychovatelky

 

Pastelka nás vítá

Polláková

 

Návštěva ve školní kuchyni

Polláková

 

Informační schůzka pro rodiče

Polláková

 

Barvičkování

Polláková

 

Focení dětí

Polláková

 

Evropský den jazyků

3. -9. roč.

PK CJ

 

Fotosoutěž prázdniny

2. stupeň

Drábek

 

Fotosoutěž „Fotíme Hranice“

2. stupeň

Drábek

 

Foto ZOO

2. stupeň

Drábek

 

Příprava na projekt Vánoce – dílny, materiál, pozvánky, výstava

 

PK PČ

Říjen

 

Vyhlášení Autorské literární soutěže na 1. pololetí

 

PK ČJ

 

Burza dětských knih

 

PK ČJ

1. - 7.10.

Logická olympiáda – školní kolo

 2. – 5. roč.

TU

8. – 14.10.

Logická olympiáda – školní kolo

 6. – 9. roč.

vyučující M

22. – 28.

Logická olympiáda – školní kolo

MŠ a 1. roč.

Polláková, TU

 

Projekt „Kdo jsem já“ (OSV)

4. roč.

TU, Hlaváčová

 

Projekt „Člověk na ostrově“(OSV)

7. roč.

Janoušková, Janík

 

Projektová výuka „Lesní pedagogika“(EV)

1. roč.

TU

 

Halloweenský karneval

1. – 3. roč.

Purgertová

 

Zadání témat absolventských prací

9. roč.

Strak, Andrýsková

 

Zahájení zájmových kroužků

Polláková

 

Dopravní hřiště

Polláková

 

Drakiáda

Polláková

 

Podzimní slavnost (akce pro rodiče a sourozence)

Polláková

 

„Šikovné ruce“ (výzdoba školy)

ŠD

vychovatelky

 

Jsme jedna rodina, školní družina

ŠD

vychovatelky

 

Do ŠD přišel podzim

ŠD

vychovatelky

11.10.

Přírodovědný klokan

 

Krausová

 

Halloween – v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

 

Smajlík

 

Drábek

 

IBOBR

 

Drábek

 

Soutěž - Malujeme myší

 

Drábek

 

Florbalový mezitřídní turnaj

 

Andrýsková

 

Přednáška „Láska ano, děti ještě ne“

9. roč.

Andrýsková

 

Zahájení výroby prodejních předmětů na vánoční jarmark

2. – 9. roč.

příslušní PP

 

Příprava fotografií na výstavu ve škole - Vánoce

 

PK PČ

 

Prezentace středních škol na zámku

 

Krausová

 

BESIP, p. Trčka na dopravním hřišti

4. ročník

Bouchala

31.10.

Konzultace pro rodiče

 

všichni PP

Listopad

2. a 3. 11.

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

3. – 5.roč.

Hawigerová

 

Logická olympiáda – krajské kolo

2. – 9. roč.

Vyučující M

 

Logická olympiáda – okresní kolo

MŠ, 1. roč.

Polláková, TU

 

Logická olympiáda - finále

1. – 9. roč.

Vyučující M

 

Beseda s rodiči vycházejících žáků

 

Krausová

 

Burza škol

 

Krausová, vyučující

 

Projekt „Vesmír kolem nás“ + planetárium

5. roč.

TU

 

Paragráfek pro naše žáky

4., 5. roč.

Hlaváčová

 

„Klíče od pevnosti Šromoťák“

celá škola

Hašová

 

Slavnost Slabikáře

1. roč.

TU

 

Školní kola jazykových soutěží

2. stupeň

PK CJ

 

Školní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

Od pilníku k CNC technice

9. roč.

Straka

 

Noční focení

2. stupeň

Drábek

 

Fotosoutěž „Východy a západy slunce“

2. stupeň

Drábek

 

Okrsková kola ve florbalu

 

Andrýsková

 

Florbalový turnaj DDM

2. stupeň

Andrýsková

 

Prezentace výrobků na Jarmark - zámek

 

Cabáková

 

Pískování

ŠD

vychovatelky

 

Letem celým světem

ŠD

vychovatelky

 

Podzimní výstava

Polláková

 

Halloween

Polláková

 

Tvořivá soutěž „Podzimní skřítek“

Polláková

 

Divadelní představení

Polláková

28.11.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. třídy

všichni PP

Prosinec

7. 12. 2017

Projekt „Děti a Vánoce“

1. - 9. roč., MŠ

Cabáková

 

Mikulášská nadílka

1. -5. roč.

Purgertová

12. – 15.12.

Vánoce na dědině – Rožnov pod Radhoštěm

2. a 3. roč.

Hawigerová

 

Školní kolo OJČ

 

PK ČJ

Do 15.12.

Pangea – ukončení registrace

4. - 9.roč

Vyučující M

 

Malujeme a fotíme PF

 

Drábek

 

Net office

 

Drábek

 

Psaní všemi 10

 

Drábek

 

OFFICE Arena

 

Drábek

 

Florbalový mezitřídní turnaj

 

Andrýsková

 

Memoriál Vladimíra Lajdy

 

Andrýsková

 

Projekt „Dřevo náš kamarád“

 

Straka

 

Vánoční focení dětí

Polláková

 

Mikulášská nadílka (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Ježíšek ve školce

Polláková

 

Vánoce – zpívání na chodbě

 

Andrýsková, Vinklarová

 

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

ŠD

vychovatelky

 

Realizace zimního projektu

ŠD

vychovatelky

 

Vánoční čarování z ledu

ŠD

vychovatelky

 

Zdobení vánočního stromečku

ŠD

vychovatelky

Leden

9. 1.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. roč.

všichni PP

 

Recitační soutěž

1. -5. roč.

Tyralíková

 

Vyhlášení výsledků Autorské literární soutěže za 1. pololetí

 

PK ČJ

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

PK ČaS

 

Projekt „Státy Evropy“ - zeměpis

7. roč.

Cabáková

 

Exkurze SPŠ - chemie

9. roč.

Kunovská

 

Hledáme nejlepšího chemika regionu

9. roč.

Kunovská

 

Fotosoutěž „Zima“

2. stupeň

Drábek

 

Focení v zimě

2. stupeň

Drábek

 

Psaní všemi 10

2. stupeň

Drábek

 

IT slot

2. stupeň

Drábek

 

Najdi v sobě ajťáka

2. stupeň

Drábek

22.1. – 27.1.

LVVK

7. roč.

Andrýsková

 

OK Dějepisné olympiády

8. a 9. roč.

Dohnálková

 

Sochy ze sněhu

 

Janík

 

Zima, zimička pouští bílá peříčka (pohybové a konstruktivní aktivity ze sněhu a na sněhu)

ŠD

vychovatelky

24. 1.

Zahájení plaveckého výcviku

Polláková

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Zimní sportování

Polláková

 

Sportování v DDM

Polláková

 

Dětský karneval (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková