Rozpis obhajob absolventských prací

20. 04. 2018     sekce: Absolventské práce     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Ve dnech 21. až 24. května budou naši deváťáci obhajovat tzv. absolventské práce. Pro naše žáky jsou příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními zkušenostmi a dovednostmi. Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

Každý žák 9. ročníku si zvolil téma práce, které ho zaujme. Současně si domluvil konzultanta, kterým mohl být pedagog, rodič, trenér, sourozenec. Vybrané téma zpracoval podle předem daných kritérií. Třešničkou na dortu jeho práce bude závěrečná obhajoba, která nastane v pondělí a úterý 21. a 22. května u 9.A třídy a ve středu a ve čtvrtek 23. a 24. května u 9.B třídy. Pokud budou mít rodiče chuť a čas obhajoby svých dětí zhlédnout, jsou srdečně zváni. Jen je prosíme o dodržení níže uvedeného časového rozpisu.

Přejeme žákům, ať se jim obhajoby podaří. Držíme jim palce.

Složení jednotlivých komisí a časový termín obhajob žáků je následující:

Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. A
pondělí, 21. 05. 2018 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:55 – 12:40
Komise Straka Pavel Straka Pavel Straka Pavel Straka Pavel Straka Pavel
  Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír
  Kučírková Miluše Kučírková Miluše Kučírková Miluše Kučírková Miluše Kučírková Miluše
  Kristek Jan Drábek Petr Janoušková Dagmar Bouchala Jan Tomečková Dagmar
    Janík Tomáš Andrýsková Ivana Cabáková Terezie  
 
Prezentující žáci Hón Filip Knob Tomáš Barboříková Evelína Chalánková Dominika Dušánková Dagmar
  Pavel Roman Kuchař Adam Hotařová Eva Koutný Václav Krahulík Martin
  Spilka Radim Hýža Dominik Juráňová Nicol Kuča Martin Váňa Pavel
 
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. A
úterý, 22. 05. 2018 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40  
Komise Straka Pavel Straka Pavel      
  Kučírková Miluše Kučírková Miluše      
  Habermann Radomír Habermann Radomír      
  Chvatíková Zuzana Chvatíková Zuzana      
 
Prezentující žáci Caletková Magdaléna Ovčáčková Hana      
  Cinnová Adéla Reková Adriana      
  Valoušek Filip Svobodová Karolína      
 
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. B
středa, 23. 05. 2018 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:55 – 12:40
Komise Andrýsková Ivana Andrýsková Ivana Andrýsková Ivana Andrýsková Ivana Andrýsková Ivana
  Kučírková Miluše Kučírková Miluše Kučírková Miluše Kučírková Miluše Kučírková Miluše
  Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír
  Drábek Petr Janík Tomáš   Navrátilová Andrea Hlaváčová Alena
    Bouchala Jan   Vinklarová Gabriela Chvatíková Zuzana
 
Prezentující žáci Hegarová Simona Němcová Jolana Maródiová Aneta Bartschová Eliška Beneš Vojtěch
  Kučerik Michal Vařeková Melanie Havran Jaromír Brezánsky Pavel Kučerová Agáta Viktorie
  Šrámek Daniel Andrys Tomáš Skácelová Eliška Čepičková Eva Číhalová Petra
           
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. B
čtvrtek, 24.05.2018 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:55 – 12:40
Komise Andrýsková Ivana Andrýsková Ivana      
  Kučírková Miluše Kučírková Miluše      
  Habermann Radomír Habermann Radomír      
  Preňková Lenka Dohnálková Renata      
 
Prezentující žáci Smékalová Kristýna Humplík Vojtěch      
  Vinckerová Irena Kunovský Ondřej      
  Rössner Jakub Kočnarová Terezie