Volnočasové aktivity

Žáci se mohou hlásit do zájmových kroužků, jejichž přehled uvádíme. Kroužky se otevírají při nejnižším počtu 12 žáků. Uvedená cena je za celý školní rok 2017/2018, případně za jiné uvedené období. Kroužky mohou navštěvovat pouze děti, které odevzdaly písemnou přihlášku a uhradily poplatek minimálně na jedno pololetí. Přihlášky do jednotlivých kroužků získáte po kliknutí na název daného kroužku.

Pokud chce dítě ukončit docházku do kroužku dříve než na konci školního roku, musí se písemně odhlásit. Odhlášku naleznete zde.

Zájmové útvary pro školní rok 2017/2018

Zájmový útvar

Vyučující

Hod

Den

Od - do

Cena za rok

Keramika

1. – 3. třídy

Mrnuštíková J., Mgr.Hawigerová M.

1

úterý

14:00 – 15:00

500 Kč

Keramika

1. – 3. třídy

Mrnuštíková J., Mgr.Pavlicová E.

1

středa

14:00 – 15:00

500 Kč

Keramika

4. – 9. třídy

Mrnuštíková J.

2

čtvrtek

14:30 – 16:00

500 Kč

Míčové hry

3. - 5. třídy

Mgr. Bouchala J.

1

čtvrtek

12:50 - 13:35

400 Kč

Míčové hry

6. - 9. třídy

Mgr. Bouchala J.

2

úterý

15:15 - 16:45

500 Kč

Florbal

6. - 9. třídy

Mgr. Andrýsková I.

2

pátek

14:15 – 15:45

500 Kč

Stolní a společenské hry

1. - 6. třídy

Mgr. Bouchala J.

2

úterý

13:00 – 14:30

500 Kč

Kynologický

2. – 9. třídy

Svozilová M., Dujková M.

2

úterý

15:00 – 16:30

500 Kč/pololetí

Výtvarný

1. – 4. třídy

Bc. Polláková M

2

liché pondělí

13:30 – 15:30

500 Kč

Výtvarný

1. – 4. třídy

Bc. Polláková M

2

lichá středa

13:30 – 15:30

500 Kč

Čtenářský klub

1. – 5. třída

Mgr. Hawigerová M.

Řepová Markéta

2

středa

13:30-15:00

0 Kč

Zábavná matematika

2. – 5. třída

Mgr. Hašová E.

1

úterý

14:00-14:45

500 Kč

Vaření

1. – 5. třída

Mgr. Vinklarová G.

2

úterý

13:00-14:30

1 000 Kč

Výtvarný

Bc. Polláková M

2

liché pondělí

12:00 – 13:30

150 Kč/měsíčně

Angličtina hrou

Bc. Polláková M.

1

liché úterý

12:30-13:15

150 Kč/měsíčně

Sportovně pohybový

Passingerová J.

2

sudé pondělí

12:30 – 14:00

150 Kč/měsíčně

Logopedická prevence

Passingerová J.

0,5

sudé pondělí,

úterý, středa

12:00-12:30

150 Kč/měsíčně

Turistický

Passingerová J.

2

sudá středa

12:30 – 14:00

150 Kč/měsíčně

Pohybový

ŠD

Bc. Smolová T.

1

pondělí

15:00 – 16:00

0 Kč

Jóga pro děti

ŠD

Musilová R.

1

středa

15:00 – 16:00

0 Kč

Mladý záchranář

ŠD

Sobotková M., Steckerová M.

1

čtvrtek

15:00-16:00

0 Kč